Informace č.: 23 - 2015 (Kampaň - Naděje pro Autismus)

Vážení přátelé, 

NRZP ČR se připojila k podpoře 2. ročníku osvětové kampaně „Česko svítí modře“, která startuje 2. dubna 2015. Cílem této kampaně je zvýšit povědomí veřejnosti o problematice autismu.

Druhému ročníku celorepublikové kampaně poskytl záštitu hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Michal Hašek a také Asociace krajů České republiky. Hlásí se tak k cíli kampaně - vyjádřit podporu lidem s poruchami autistického spektra (PAS) a jejich blízkým. 

Většina problémů, se kterými rodiny s dětmi s PAS a dospělé osoby s PAS žijí, vychází z neinformovanosti veřejnosti. Bohužel jak z laické, tak často i z odborné. Podle odhadů žije v České republice na 100 000 osob s PAS. Autismus však neovlivňuje život jedné osoby, ale celé rodiny, ve které osoba s PAS žije. S odsuzováním okolí, s neochotou úřadů, s neadekvátní zdravotní a sociální péčí, se sociální izolací, s nezájmem těch, kteří by zájem mít měli, se tedy potýká až půl milionu obyvatel naší země. Možná i více… 

Věříme, že se k osvětě připojíte i Vy a společně tak přispějeme ke zkvalitnění života osob s PAS a jejich rodin. Zvyšováním povědomí o autismu, zabráníme například tomu, aby byly díky neinformovanosti úředníků sociálních odborů, děti odebírány z rodin nebo, aby díky nevědomosti končily v psychiatrické léčebně či speciálních školách, přestože mají nadprůměrné IQ. I díky Vám, tak naše děti ztratí nálepku "nevychovaných spratků". 

V loňském roce se podařilo v rámci kampaně rozsvítit např. Pražský hrad, budovu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, budovu Zlínského kraje, Mahenovo divadlo v Brně, Olomoucký Dóm.

 

Vážení přátelé, v příloze Vám posílám řadu dokumentů této kampaně. 

Přeji Vám všechno dobré. 

S pozdravem 

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel