Informace č.: 27 - 2015 (Duhové křidlo 2015 - Vyhlášení akce)

Vážení přátelé, 

Pardubický kraj a Národní rada osob se zdravotním postižením Pardubického kraje vyhlašují ke dni 1. 4. 2015 již třetí ročník ceny „Duhové křídlo 2015“ za činnost ve prospěch osob se zdravotním postižením. Patronkou akce je pro tento rok zpěvačka Lenka Filipová.

V letošním roce byl počet soutěžních kategorií navýšen a byl rozšířen i na oblast sociálních služeb. Nominace do kategorií I. – Profesionál, kategorie II. – Dobrovolník, kategorie III. -  Poskytovatel sociálních služeb a kategorie IV. - Zvláštní cena poroty za celoživotní práci ve prospěch osob se zdravotním postižením mohou  podávat fyzické i právnické osoby s krátkým odůvodněním, proč navrhují právě tuto osobnost či organizaci, a to na příslušných formulářích. Formuláře jsou ke stažení na webových stránkách www.duhovekridlo.cz a internetových novinách www.duhovenoviny.cz . Formulář je možné vyplnit také elektronicky na www.duhovekridlo.cz nebo si jej lze v tištěné podobě vyzvednout v sídle NRZP ČR Pardubického kraje. Vyplněné formuláře mohou navrhovatelé odeslat na e-mail nebo poštou na  adresu NRZP ČR, Erno Košťála 1013, 530 12 Pardubice. Uzávěrka došlých návrhů bude k 30. červnu 2015.

Vítězové všech kategorií budou vyhlášeni a celá akce bude zakončena slavnostním předáním cen  dne 30. září 2015 v klubu ABC v Pardubicích.  Součástí slavnostního programu bude vystoupení čtyř nejlepších uměleckých souborů ze zařízení sociálních služeb a organizací osob se zdravotním postižením. Na závěr programu proběhne pěvecké vystoupení Lenky Filipové. Moderátorkou akce bude Táňa Fischerová.

Pokud ve svém okolí znáte někoho, kdo pomáhá lidem s postižením,  neváhejte se zasláním nominace! 

V příloze zasíláme tiskovou zprávu týkající se zahájení nového ročníku ceny Duhové křídlo 2015. Přikládáme aktuální nominační formulář a řád ceny. Nominováno mohou být pouze poskytovatelé sociálních služeb Pardubického kraje a osobnosti hnutí osob se zdravotním postižením Pardubického kraje. 

Přeji Vám všechno dobré. 

 

Mgr. Václav Krása

předseda NRZP ČR

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel