Informace č.: 29-2015 (Parkovací průkazy a dotace na celostátní projekty)

Vážení přátelé,

ještě jednou se vracíme k platnosti parkovacího průkazu a označení O 2 v souvislosti s výměnou průkazů ZTP či ZTP/P.

Pokud je na parkovacím průkazu pro osoby s těžkým zdravotním postižením O 7, nebo na označení O 2 pro osoby s vážnou poruchou sluchu, uvedena doba platnosti delší než 31. 12. 2015, je opravdu nesmyslné, aby obce vyžadovaly výměnu těchto průkazu. Naši právníci se telefonicky ptali některých obcí s rozšířenou působnosti, do jejichž kompetence parkovací průkazy patří, zda se chystají vyzývat držitele parkovacích průkazů k jejich výměně. Bohužel jsme zjistili, že některé obce se k tomu skutečně připravují. Je to zbytečné otravovaní lidí, a také finanční zatěžování, protože je nutné dodat fotografii, dojet na obec apod.

Obce mají nepochybně právo ověřit si, že držitel parkovacího průkazu a označení O 2 je nadále držitelem průkazu ZTP či ZTP/P. Žádný zákon neopravňuje obce k výměně parkovacího průkazu a označení O 2. Oslovíme Svaz měst a obcí, aby upozornil jednotlivé obce, že v případech, kdy jsou parkovací průkazy a označení O 2 vydány na dobu trvalou, nedocházelo k jejich výměně.

Vážení přátelé, včera jsme, společně s Asociací poskytovatelů sociálních služeb, napsali dopis paní ministryni Michaele Marksové se žádostí urychleného zaslání zálohy na celostátní projekty pro poskytovatele sociálních služeb. MPSV ČR mělo do 31. 3. 2015 poslat zálohu ve výši 60 % poskytnuté dotace. Dosud však tito poskytovatelé neobdrželi žádnou zálohu ani rozhodnutí o poskytnutí dotace. Naopak, v uplynulých dnech všichni poskytovatelé obdrželi omluvný e-mail, že došlo ke kolapsu IT programu, tudíž zálohy nemohou být rozeslány. Vyzvali jsme paní ministryni, aby nám co nejdříve sdělila, kdy zálohy budou rozeslány.

K velkému zpoždění rozesílání záloh na sociální služby došlo také v Praze, kde dosud zálohy nebyly poukázány.

Vážení přátelé, považujeme tuto věc za velmi vážnou. Stát vyžaduje přesné dodržení všech termínů, jinak okamžitě vyřazuje žádosti z formálních důvodů. Měl by první plnit to, co vyžaduje od ostatních. Rádi bychom věděli, jaké potíže vám činí pozdní rozeslání záloh. Prosím, abyste mi vaše zkušenosti napsali na moji adresu .

Přeji Vám všechno dobré.

Mgr. Václav Krása

Předseda NRZP ČR

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel