Informace č.: 30 - 2015 (normativní instrukce+akční plán vzdělávání)

Vážení přátelé, 

v příloze Vám posílám normativní poučení o právech a povinnostech žadatele (oprávněné osoby) o příspěvek na péči a osob poskytujících žadateli (oprávněné osobě) pomoc. Dále Vám posílám normativní instrukci č. 19/2013, která řeší způsob a průběh sociálního šetření u osoby, která žádá o nepojistnou dávku příspěvek na péči či změnu výše již pobírané dávky, v jejím přirozeném prostředí. Dále Vám posílám návrh změn, které byly diskutovány na jednání pracovní komise, která se sešla dne 11. 2. 2015. 

Prosím Vás o připomínky k druhému materiálu, to je k návrhu změn, a to do čtvrtka 23. 4. 2015. Připomínky zasílejte na adresu

Bohužel normativní instrukce nemůže řešit zásadní otázky kolem příspěvku na péči, jako je valorizace, vyplácení po dobu pobytu klienta v nemocnici a podobně. Prosím, abyste tudíž připomínkovali pouze to co obsahuje text instrukce. 

Vážení přátelé, dále Vám posílám návrh Akčního plánu inklusivního vzdělávání MŠMT na období 2016 – 2018. I zde bychom potřebovali připomínky co nejdříve, tudíž také do čtvrtka 23. 4. 2015. 

Prosím Vás o aktivní spolupráci. 

Přeji Vám všechno dobré 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel