Informace č.: 34 - 2015 (Absurdita roku 2015+Dotace MZ ČR)

Vážení přátelé,

v příloze vám posílám odkaz na návrh nominace na Absurditu roku 2015. 

http://www.firmaroku.cz/dot_absurdita.aspx 

Do finále bylo nominováno sedm absurdních zákonných povinností. Vy můžete svým hlasem dát jedné z nominovaných absurdit hlas. O rozeslání nás požádala Asociace zaměstnavatelů zaměstnávající zdravotně postižené. Proto budu rád, když budete hlasovat. 

Vážení přátelé,

v pondělí jsem vám poslal důležitou informaci o dotacích Ministerstva zdravotnictví ČR pro spolky a instituce zdravotně postižených. MZ ČR zcela zastavilo dotační řízení. Poslední informace je, že v nejbližší době by měl pan ministr zdravotnictví rozhodnout o dotacích. Přesto se domníváme, že celé dotační řízení se protáhne do poloviny roku. Očekával jsem, že nás budete informovat o těžkostech, které vám pozdní rozeslání dotací způsobí. Přesto že jsme obdrželi několik reakcí, tak všechny organizace odmítly veřejně prezentovat vzniklé obtíže. Chtěli jsme vytvořit mediální tlak na MZ ČR, aby maximálně urychlilo administrativu kolem dotací. Pokud se však budeme bát veřejně vystupovat, je obtížné dosáhnout nápravy věci. Podle usnesení vlády má být dotační řízení ukončeno do 31. 3. příslušného roku. Ani jedno ministerstvo tento termín nedodržuje. Na základě tlaku zástupců NRZP ČR na jednání VVZPO předseda vlády B. Sobotka uložil přítomným ministrům, aby přijali takové kroky, které povedou k zlepšení situace v dotačním řízení. Bez tlaku organizací zdravotně postižených se samo nic nemění. Obavy, že mediální prezentací bude organizace v příštím dotačním řízení potrestána, je lichá. Když se budeme bát, nedosáhneme ničeho. 

Přeji nám všem více statečnosti. 

Přeji vám všechno dobré. 

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel