Informace č.: 38 - 2015 (valorizace PnP+registrace vozidla)

Vážení přátelé,

často se na nás obracíte s dotazem, zda a kdy dojde k valorizaci příspěvku na péči.  NRZP ČR o této věci intenzivně jedná s MPSV ČR ale i s dalšími představiteli vlády a představiteli Poslanecké sněmovny. Dle posledního sdělení paní ministryně M. Marksové je variantní návrh připraven k projednání s předsedou vlády a po té bychom jej měli obdržet. Pokud návrh neobdržíme do konce měsíce května, tak v této věci oslovíme znovu pana premiéra. 

Valorizace příspěvku na péči musí být provedena novelou zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Pokud by měla valorizace příspěvku platit od 1. ledna 2016, je nezbytné, aby návrh zákona byl do konce prvního pololetí v Poslanecké sněmovně. Prosazení zvýšení příspěvku na péči by určitě pomohlo, kdybyste sami oslovovali poslance ve svých krajích a vysvětlovali jim, že příspěvek na péči nebyl ještě nikdy valorizován. Naopak, došlo ke snížení v I. stupni míry závislosti z 2000 korun na 800 korun. Zásadním argumentem pro zvýšení příspěvku na péči je skutečnost, že ve vyhlášce č. 505/2006 Sb., která stanoví maximální ceny sociálních služeb, došlo za období od roku 2007 až do dnešního dne k navýšení maximální ceny služeb o 50 %. Je to jasný nepoměr a je nezbytné tuto situaci řešit. Podklady k tomuto tématu najdete v informaci č. 12-2015 (jednání s předsedou vlády B. Sobotkou), kde v přílohách je dokument Příspěvek na péči je nezbytné valorizovat. 

Vážení přátelé, nedávno jsem Vás informoval, že máme připravený návrh zákona, který by řešil problém souhlasu soudu s registrací vozidla, které je koupeno z příspěvku na nákup motorového vozidla u dětí se zdravotním postižením. Tuto novelu za svou vzala KDU-ČSL a v nejbližší době bude zákon pravděpodobně podán jako poslanecká iniciativa. Chceme dosáhnout toho, aby se v těchto případech souhlas soudu nevyžadoval. 

Přeji Vám všechno dobré. 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel