Informace č.: 40 - 2015 (návrhy zákonů - registrace motorových vozidel+příspěvek na nákup motorového vozidla)

Vážení přátelé,

včera podal místopředseda Poslanecké sněmovny za KDU – ČSL pan Jan Bartošek dva návrhy zákonů, které iniciovala a vypracovala Národní rada osob se zdravotním postižením ČR. 

První návrh zákona by měl řešit problém registrace motorových vozidel u dětí se zdravotním postižením, kterým je přiznán příspěvek na nákup motorového vozidla. Náš návrh řeší tuto situaci tak, že by odpadlo schvalování registrace vozidel na základě souhlasu soudu o vlastnictví auta dítěte, kterému byl přiznán příspěvek. Je to zásadní problém, který je způsobem kolizí dvou zákonů, a to občanského zákoníku a zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Občanský zákoník vyžaduje, aby byl vysloven souhlas Opatrovnického soudu se zapsáním vozidla do majetku dítěte. Zákon o provozu vozidel na pozemních komunikacích vyžaduje, aby auto po koupi bylo registrováno do 10 dnů. V zákoně je navrženo, aby byl projednán ve zkráceném čtení, to znamená, že pokud s tím poslanci budou souhlasit, může být zákon schválen již v prvním čtení. 

Druhý zákon, který byl podán panem Janem Bartoškem, se týká příspěvku na nákup motorového vozidla a měl by odstranit nedůstojné vypisování majetku u žadatelů o tento příspěvek. Pouze, pokud by osoba nesouhlasila s 10%ní spoluúčastí, tak by se posuzoval příjem a majetek žadatele podle zákona o hmotné nouzi. Jsme přesvědčeni o tom, že automobil je pro osoby s těžkým zdravotním postižením především kompenzační pomůcka, a že má být posuzován příjem pouze do té míry, jako se posuzuje u ostatních kompenzačních pomůcek, jako je schodišťová plošina, stropní závěsný systém a podobně. Současná praxe je taková, že pokud si někdo požádá o příspěvek na nákup motorového vozidla, tak musí předložit nejen své příjmy a příjmy osob, které s žadatelem žijí ve společné domácnosti, ale musí také sdělit kolik má na účtu peněz, kolik má na hotovosti, jak má vybavenou domácnost, zda nemá nějaké obrazy a podobně. Je to ostudné. Toto zjišťování majetku je paradoxní v tom, že, lidé, kteří jsou aktivní, dokážou se i přes těžké zdravotní postižení zaměstnat, tak jsou potrestáni, protože mají nějak majetek. A lidé, kteří se nesnaží uplatnit ve společnosti, tak jsou zvýhodňováni. Je to princip, který bychom neměli podporovat. 

Vážení přátelé, oba návrhy zákonů Vám přikládám a budu rád, když s nimi budete seznamovat poslance ve Vašem kraji, aby poslanci tyto návrhy zákonů podpořili, až budou v Poslanecké sněmovně projednávány. Oba návrhy zákonů nyní musí projednat Vláda a vyslovit k nim nějaký názor. Předpokládám, že na zářijové schůzi bude zahájeno jejich projednávání. Pokud bychom uspěli s tím, že první návrh zákona bude projednán ve zkráceném čtení, tak by byl ještě na zářijové schůzi tento zákon schválen a zbývalo by již jen projednání v Senátu a podpis pana prezidenta. To znamená, že tento zákon by mohl již od listopadu či prosince platit. Víc to opravdu urychlit nejde. 

Přeji Vám všechno dobré. 

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel