Informace č.: 42 - 2015 (Stanovisko NRZP ČR k petiční akci inkluzívního vzdělávání)

Vážení přátelé, 

v příloze Vám posílám stanovisko Národní rady osob se zdravotním postižením ČR k petiční akci Asociace speciálních pedagogů proti plánovanému zrušení přílohy rámcového vzdělávacího programu základního vzdělání pro žáky s lehkým mentálním postižením. 

V poslední době některá mediální vystoupení vyzněla tak, že rodiče dětí se zdravotním postižením si nepřejí, aby žáci se zdravotním postižením byli vzděláváni v hlavním vzdělávacím proudu. Jsme přesvědčeni o tom, že tomu tak není. 

Stanovisko, které Vám v příloze posílám, vypracovala část členů komise NRZP ČR pro vzdělávání. Ze stanoviska je zřejmé, že NRZP ČR podporuje inkluzívní vzdělávání, ale uvědomujeme si, že není možné, tak jak je někdy uváděno, zcela zrušit speciální školy. NRZP ČR v zásadě podporuje, aby rodiče měli svobodnou vůli rozhodnutí, jakou vzdělávací cestu pro svoje děti zvolí. 

Tento postoj budeme i nadále obhajovat. 

Přeji Vám všechno dobré.

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel