Informace č.: 47 - 2015 (jednání VVZPO - valorizace PnP)

Vážení přátelé,

včera se uskutečnilo jednání Vládního výboru pro zdravotně postižení občany. Do programu byl mimořádně vložen bod, který se zabýval valorizací příspěvku na péči. Vedení NRZP ČR už dlouho vyjednává s předsedou vlády Bohuslavem Sobotkou a paní ministryní Michaelou Marksovou o našem návrhu na zvýšení příspěvku na péči o 10 % ve všech stupních. 

MPSV ČR připravilo pro jednání VVZPO materiál Analýza dopadů nezvyšování příspěvku na péči na osoby se zdravotním postižením a jejich rodiny, modelace variant zvýšení příspěvku na péči. K tomuto materiálu připravilo vedení NRZP ČR zásadní připomínky, které byly také v podkladových materiálech pro jednání Výboru. Oba materiály Vám v příloze posílám. 

Jednání o tomto bodu bylo poměrně dlouhé, i když věcné. Na jednání Výboru zástupci NRZP ČR odmítli variantu, že by došlo ke zvýšení PnP o 10 % pouze u 3. a 4. stupně. Domníváme se, že není možné ještě více zvýšit rozdíly mezi jednotlivými stupni příspěvku na péči. Zároveň jsme upozornili, že právě osoby pobírající 1. a 2. stupeň nemají téměř žádné prostředky na pokrytí svých potřeb, a tudíž by bylo velmi nespravedlivé, aby u těchto stupňů valorizace nebyla. 

MPSV ČR ve své analýze tvrdí, že při valorizaci PnP o 10 % ve všech stupních by se zvýšily výdaje státu o 2 mld. korun ročně. Na jednání Výboru jsme upozornili, že tomu tak není, protože třetina zvýšení PnP by šla přímo poskytovatelům, kteří poskytují registrované sociální služby a u těchto poskytovatelů by bylo možné snížit státní dotaci. NRZP ČR odhaduje, že valorizace PnP by si vyžádalo navýšení rozpočtových výdajů asi o 1,5 mld. korun.

 

Upozornili jsme také na hluboký propad výdajů státu na dávky pro osoby se zdravotním postižením, který vychází z práce Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí ČR. Tato vláda slíbila, že napraví některé kroky minulých vlád. Jedním z těchto nápravných kroků by měla být právě valorizace PnP.  Předseda vlády pan Bohuslav Sobotka přislíbil, že v nejbližší době se uskuteční jeho jednání s panem ministrem financí A. Babišem, paní ministryní M. Marksovou a předsedou NRZP ČR, kde bychom měli dále jednat o valorizaci PnP. 

VVZPO přijal po diskusi toto usnesení.

  1. Výbor bere na vědomí informaci MPSV ČR o Analýze dopadů nezvyšování příspěvku na péči na osoby se zdravotním postižením a jejich rodiny, modelace variant zvýšení příspěvku na péči a zásadní připomínky NRZP ČR k předložené Analýze.
  2. Výbor žádá předsedu Vládního výboru pro zdravotně postižení občany, aby Vláda ČR prioritně projednala novelu zákona o sociálních službách, zahrnující valorizaci příspěvku na péči.

 

Závěrem jednání o tomto bodu jsem upozornil, že zbývá velmi málo času pro přípravu novely zákona o sociálních službách. Předseda vlády pan B. Sobotka požádal přítomné představitele MPSV ČR, aby začali již s přípravou zákona s tím, že o rozsahu zvýšení PnP musí být rozhodnuto v nejbližších dnech. Z celého jednání jsem měl dojem, že předseda vlády chápe nutnost valorizace PnP a je potřeba spíše vše dohodnout z hlediska státního rozpočtu. 

Přeji Vám všechno dobré. 

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel