Informace č.: 50 - 2015 (stipendium "DF and Oracle e-Accessibility Scholarship")

Vážení přátelé, 

jménem poslankyně Evropského parlamentu MUDr. Olgy Sehnalové, MBA mi dovolte zaslat Vám informaci o stipendiu „DF and Oracle e-Accessibility Scholarship“. Stipendium ve výši 8 000 euro, které věnuje společnost Oracle, získá student za návrh projektu či výzkumu na akademický rok 2015/2016 týkajícího se zlepšení dostupnosti informačních a komunikačních technologií pro osoby s postižením. Hodnocena bude originalita projektu, vědecká kvalita či zohlednění různých potřeb osob s postižením. 

Stipendium určené studentům s postižením, kteří studují obory jako počítačová věda či počítačové inženýrství, vypsala ve spolupráci se společností Oracle nezisková organizace European Disability Forum. Podrobnosti o stipendiu a požadavky na uchazeče naleznete na tomto odkazu: http://www.edf-feph.org/Page_Generale.asp?DocID=22112&thebloc=34307 . Přihlášky je možné posílat do 1. září 2015.

Paní poslankyně Sehnalová, která je členkou výběrové komise stipendia, by Vás proto ráda poprosila o rozšíření informací o tomto stipendiu. Věříme, že díky Vašim kontaktům by se o něm mohl dozvědět vhodný zájemce. 

Pokud by Vám nebylo něco jasné, můžete se obrátit na paní poslankyni Evropského parlamentu na adresu

Věřím, že tuto možnost někdo z Vás využije, nebo předá informaci někomu, kdo by jí mohl využít. 

Přeji Vám všechno dobré. 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel