Informace č.: 52 - 2015 (valorizace PnP)

Vážení přátelé,

v úterý se uskutečnilo první oficiální jednání mezi MPSV ČR a Ministerstvem financí ČR o valorizaci příspěvku na péči, tak jak jej požaduje NRZP ČR. NRZP ČR prosazuje jednorázové navýšení příspěvku na péči ve všech stupních o 10 % od 1. 1. 2016, jak jsem Vás již několikrát informoval. Jednání se uskutečnilo na úrovni náměstků. Nedošlo však k žádné dohodě. Vzhledem k tomu, že zvýšení příspěvku na péči vyžaduje novelu zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, zbývá velmi málo času k rozhodnutí, jakým způsobem bude příspěvek na péči valorizován. Proto by se měla v nejbližší době uskutečnit schůzka ministrů s předsedou vlády, které by se pravděpodobně účastnil i předseda NRZP ČR. Na této schůzce by mohlo být přijato základní rozhodnutí. Samozřejmě, že jakmile se tato schůzka uskuteční, tak Vás budeme informovat. 

NRZP ČR udělala již první ústupek, že souhlasila s tím, že pravidelný valorizační mechanismus příspěvku na péči nebude v této novele zákona o sociálních službách, ale až v novele, která se připravuje k projednání v příštím roce. 

Ve středu 24. 6. 2015 se uskutečnila další schůzka pracovní skupiny k zaměstnanosti. Nejvíce diskutovaným problémem byla skutečnost, že osoby pobírající invalidní důchod jsou často ze strany posudkových lékařů instruovány tak, že pokud budou pracovat, bude jim snížen či odebrán invalidní důchod. Pracovníci MPSV ČR informovali, že žádný metodický pokyn takové ustanovení neobsahuje. Problém spočívá v legislativě, která chybně definuje osobu, která může pracovat za mimořádných podmínek a také ve znění rozhodnutí, kdy posudkový lékař přímo uvádí, zda osoba pobírající invalidní důchod může či nemůže pracovat. 

Je již rozhodnuto, že bude vytvořen elektronický registr náhradního plnění tak, aby se podařilo co nejvíce eliminovat podvody v této oblasti. Bylo by tak možné spárovat poskytnutou podporu konkrétního zaměstnavatele zaměstnávající více než 50 % OZP s fakturami, které byly konkrétnímu příjemci náhradního plnění vystaveny. Mělo by se zabránit tomu, aby jedna osoba neposkytla více náhradního plnění, než umožňuje zákon. 

Diskutována byla také otázka změny posuzování chráněného pracoviště, a to v tom smyslu, že v budoucnu by byl opět tzv. uznávaný zaměstnavatel OZP a nebyla by posuzována jednotlivá pracovní místa. O těchto věcech se bude dále diskutovat v srpnu. 

Přeji Vám všechno dobré. 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel