Informace č.: 57 - 2015 (návrh zákona na příspěvek na motorové vozidlo+registrace vozidla)

Vážení přátelé,

jistě si pamatujete, že jsme Vám před nedávnem psali o tom, že se nám podařilo prostřednictvím místopředsedy Poslanecké sněmovny pana Jana Bartošku podat dva návrhy zákonů. 

První návrh zákona, který si můžete najít jako sněmovní tisk č. 487, řeší problematiku registrace motorových vozidel u dětí do 18 let, kterým byl přiznán příspěvek na nákup motorového vozidla, a teď mají problém s registrací. Druhý návrh zákona, který má číslo sněmovního tisku č. 488, se zabývá sjednocením přiznávané výše příspěvku na nákup motorového vozidla. Vláda se již k oběma návrhům zákonů vyjádřila a v přílohách Vám posílám stanovisko Vlády k jednotlivým tiskům. 

U prvního tisku č. 487 vláda vyslovila v obecné rovině souhlas s tímto návrhem zákona. Bohužel, vláda má řadu legislativních připomínek, což znamená, že návrh zákona nejde projednat v tzv. zkráceném čtení, musí projít standardním projednávacím mechanismem. Ve svých důsledcích to znamená, že tento návrh zákona nemůže platit dříve než od 1. ledna 2016 nebo později. 

Pokud jde o druhý návrh, který má číslo tisku č. 488, vláda nevyslovila souhlas s tímto návrhem zákona a odmítla jej. Můžete si přečíst zdůvodnění vlády. Považuji stanovisko vlády za velmi povrchní a nereflektující skutečnou situaci lidí, kteří žádají o příspěvek na nákup motorového vozidla. Skutečnost, že úředník rozhoduje na základě vlastního uvážení je velmi netransparentní. 

Celý systém je nastaven tak, že poškozuje ty aktivní osoby se zdravotním postižením a zvláště ty, kteří potřebují nezbytně automobil, aby mohly vykonávat pracovní činnost. Je to jedna z překážek, které brání tomu, aby lidé se zdravotním postižením měli větší snahu v řádném zaměstnání a nevyhledávali zaměstnání v tzv. šedé zóně. 

Bohužel, pan místopředseda Jan Bartošek po zveřejnění stanoviska vlády k tisku č. 488 návrh zákona stáhnul. To znamená, že tento návrh se již nebude projednávat. Je to velká škoda. Pan místopředseda stažení návrhu nekonzultoval ani s námi, i když návrh zákona vypracoval legislativní odbor NRZP ČR. Myslím si, že jsme mohli o tento zákon více bojovat. 

Přeji Vám všechno dobré. 

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel