Informace č.: 66 - 2015 (novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění)

Vážení přátelé, 

v příloze Vám posílám návrh novely zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů. Novela zákona upravuje nový systém stanovení úhrad zdravotnických prostředků, který by měl především vycházet ze zákonného podkladu s jednotnými a ucelenými pravidly. Měl by respektovat základní principy přezkoumatelnosti, zavést transparentní a přesně popsaný systém pro určení nároku pacienta na úhradu zdravotnických prostředků z veřejného zdravotního pojištění. Zákon by měl zajistit stanovení výše a podmínek úhrady zdravotnických prostředků, měl by formulovat procesní záležitosti a definovat práva účastníků a lhůt tak, aby existovala garance ochrany jak pacientů tak i výrobců a distributorů zdravotnických prostředků. V rámci novely by měly být jasně definovány kompetence regulačních orgánů a zdravotních pojišťoven. Novela rozvíjí stávající systém skupin zdravotnických prostředků do podoby úhradových skupin a pro každou skupinu by měla být stanoveny jednotná výše a podmínky úhrady. 

Vážení přátelé, jedná se o vnitřní připomínkové řízení, to znamená, že zákon nemá ještě definitivní podobu. Proto je důležité, abyste nám napsali co nejdříve Vaše připomínky, nejdéle však do 16. 8. 2015., neboť NRZP ČR musí odeslat připomínky na MZ ČR nejdéle v úterý 18. 8. 2015. Připomínky posílejte na adresu

Prosím, abyste zákonu věnovali pozornost, protože se vážným způsobem dotýká osob se zdravotním postižením.

Přeji Vám všechno dobré.

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel