Informace č.: 67 - 2015 (Národní strategie rozvoje sociálních služeb)

Vážení přátelé,

již několikrát jsme Vám psali o jednání pracovní skupiny k přípravě Národní strategie rozvoje sociálních služeb. Příprava této strategie je dle našeho názoru poněkud nesystémová, protože MPSV ČR nemá vlastní ucelenou představu, jak by se měl celý systém sociálních služeb v průběhu let měnit. NRZP ČR se soustředila především na systém financování sociálních služeb a podporu pečujících osob. Ovšem bez jasné představy MPSV ČR, jakým směrem se mají sociální služby vyvíjet, nelze sestavit skutečně smysluplnou strategii. Původně měla být strategie na období let 2016 – 2020. Na posledním jednání pracovní skupiny, které se uskutečnilo 17. 7. 2015, bylo oznámeno, že strategie se tvoří na období let 2016 – 2025.  Je otázkou, zda lze skutečně odhadnout rozsah a potřebnost sociálních služeb na tak dlouhé období, a to i s ohledem na imigrační krizi. 

Vážení přátelé,

v příloze Vám posílám připomínky NRZP ČR k návrhu Národní strategie rozvoje sociálních služeb na období 2016 – 2025. Na posledním jednání pracovní skupiny bylo oznámeno, že další schůzky tohoto týmu by již neměly nadále pokračovat. To znamená, že by měla být dokončena již konečná verze Národní strategie, která potom projde standardním připomínkovým řízením.

Přeji Vám všechno dobré. 

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel