Informace č.: 68 - 2015 (výzva k podpoře zvýšení PnP)

Vážení přátelé,

v příloze Vám posílám připomínky k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění zákona č. 87/2015 Sb., které uplatnila NRZP ČR v rámci připomínkového řízení. Bohužel je škoda, že tentokrát jsme neobdrželi žádné připomínky od členských organizací. 

Vážení přátelé, po vypořádání připomínek bude vláda projednávat tento návrh zákona a bude rozhodovat, zda dojde ke zvýšení příspěvku na péči již od 1. 7. 2016 o 10 % nebo toto zvýšení bude rozloženo tak, že první zvýšení PnP o 5 % bude od 1. 7. 2016 a další zvýšení PnP o 5 % by pak následovalo od 1. 1. 2017. Jsme přesvědčeni o tom, že rozložení zvyšování PnP do období půl roku je nesmyslné a také administrativně náročné. S každým zvýšením příspěvku budou muset být vydána nová rozhodnutí, to znamená, že tato rozhodnutí by se psala dvakrát po půl roce. Počet příjemců PnP se bude blížit 350 tisíc lidí a vydávat tolik nových rozhodnutí v průběhu 6 měsíců považujeme za zbytečné. 

Vážení přátelé, dovolujeme si Vás požádat, abyste nyní v co největším počtu napsali jednotlivým ministrům Vlády ČR a požádali je, aby hlasovali pro zvýšení PnP o 10 % již od 1. 7. 2016. Argumenty, proč tak učinit, najdete v přiloženém dokumentu, a to v odůvodnění našeho zásadního stanoviska, že trváme na variantě 1. Dále můžete dopsat také výše uvedené administrativní náklady. Můžete si vybrat jakýkoliv argument anebo použít všechny, ale je potřebné, aby ministři dostali co nejvíce takových dopisů. Měli by si uvědomit, že to je opravdu závažný problém, který je třeba řešit. Emailové adresy na jednotlivé ministry najdete vždy na stránkách příslušného ministerstva. 

Vážení přátelé, očekáváme, že se do této kampaně zapojíte, a že vláda pošle konečné znění zákona do Poslanecké sněmovny ve variantě č. 1.

 

Přeji Vám všechno dobré.

 

Mgr. Václav Krása

předseda NRZP ČR

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel