Informace č.: 80 - 2015 (zákon o neziskových zdravotnických organizacích+informace o konferenci)

Vážení přátelé, 

v příloze Vám posílám návrh zákona o neziskových zdravotnických organizacích. Tyto organizace by měly poskytovat lůžkovou zdravotní péči a navazující zdravotní služby. Neměly by však v této oblasti podnikat. Prosím Vás o Vaše připomínky k návrhu zákona nejdéle do 20. 10. 2015. Připomínky posílejte na adresu

Vážení přátelé,

včera se uskutečnila  konference, kterou připravil Vládní výbor pro zdravotně postižené občany a Velvyslanectví USA k 25. výročí schválení zákona o zdravotně postižených Američanech. Zahájení konference se účastnil také velvyslanec USA v ČR pan Andrew Shapiro. Bohužel, za ČR se neúčastnil žádný politik. Zákon o zdravotně postižených Američanech byl přijat v roce 1990 a nabyl účinnosti v roce 1992. Konference se účastnila paní Judith E. Heumann, což je vedoucí úřadu při Ministerstvu zahraničí USA, který má na starosti lidská práva a práci. Do kompetence tohoto úřadu spadá také problematika OZP. Paní Heumann je od malička postižená dětskou obrnou, přesto zastává vysokou úřednickou funkci v americké administrativě. Při diskusi na této konferenci jsem nabyl dojmu, že ČR má dostatečnou legislativu k ochraně osob se zdravotním postižením, ale problém je aplikace těchto zákonných norem do praxe. O tom jsem také mluvil ve svém vystoupení. Materiály z konference by měly být dostupné na stránkách www.vlada.cz

Přeji Vám všechno dobré. 

S pozdravem 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel