Informace č.: 81 - 2015 (Problémy s valorizací PnP)

Vážení přátelé,

dle informací, které byly zveřejněny v médiích, neschválila vláda, na svém jednání o návrhu státního rozpočtu na rok 2016, navýšení prostředků kapitoly MPSV ČR o 1 mld. Kč určených na zvýšení příspěvku na péči pro závislé osoby. Následně prohlásila paní ministryně Michaela Marksová, že stáhne projednávání novely zákona o sociálních službách, který kodifikuje zvýšení příspěvku na péči. 

Poslední jednání o zvýšení příspěvku na péči se uskutečnilo za přítomnosti předsedy vlády Bohuslava Sobotky dne 21. července 2015. Jednání se dále účastnili ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová, ministr financí Andrej Babiš a poslankyně ANO Radka Maxová. Za NRZP ČR se jednání účastnil její předseda Václav Krása. 

Jednání bylo složité. Paní ministryně práce a sociálních věcí představila návrh se zvýšením příspěvku o 10 % od 1. července 2016. Pan ministr financí vyslovil názor, že je možné zvýšit příspěvek maximálně o 5 % a na tomto návrhu setrval. Jasně jsem uvedl, že nižší valorizace příspěvku na péči pod 10 % je pro nás nepřijatelná. Na závěr jednání uložil předseda vlády Bohuslav Sobotka paní ministryni Michaele Marksové, aby připravila variantní návrh zvýšení příspěvku na péči od 1. 7. 2016 o 5 % a o 10 %. Na základě tohoto rozhodnutí připravila paní ministryně novelu zákona o sociálních službách, kde právě probíhá proces vypořádání připomínek a zákon by měla projednat vláda. 

Příspěvek na péči nebyl nikdy valorizován. Rozhodnutí vlády je, vůči osobám, které dlouhodobě pečují o své blízké a jejichž jediným příjmem je příspěvek na péči, zcela nepřijatelné.

Ve středu 7. 10. 2015 se uskuteční mimořádné jednání předsednictva NRZP ČR a ten den bude ještě mimořádná tisková konference. NRZP ČR považuje rozhodnutí vlády o nezvýšení finančních prostředků na valorizaci důchodů za ostudné a urážející osoby závislé na péči. O dalších připravených akcích Vás budeme neprodleně informovat. 

Vážení přátelé, posílám Vám odkaz http://www.mpsv.cz/cs/22073, na kterém naleznete vyjádření MPSV ČR k valorizaci důchodů, která je velmi nízká a spíše se jedná o almužnu. Po internetu je řada vyjádření o tom, že MPSV ČR provedlo chybný výpočet valorizace. Pokud si pročtete vyjádření MPSV ČR, tak je zarážející, že se porovnává růst reálných mezd za období od roku 2011 do konce roku 2014, ale inflace se bere pouze za jeden rok od září 2014 do srpna 2015. Budeme ještě zjišťovat jak to je, ale zdá se, že výpočet zvýšení důchodů je skutečně podle zákona o důchodovém pojištění.

 

Přeji Vám všechno dobré.

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel