Informace č.: 89 - 2015 (Instrukce - sociální šetření)

Vážení přátelé,

v příloze Vám posílám Instrukci č. 5/2015 MPSV ČR, kterou se řídí postup při vykonávání sociálního šetření v rámci řízení o příspěvku na péči podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Instrukce platí od 1. 8. 2015. Instrukce upravuje způsob a průběh sociálního šetření u osoby, která žádá o příspěvek na péči či změnu výše již pobíraného příspěvku. Instrukce obsahuje způsob sociálního šetření včetně obsahu písemného záznamu ze sociálního šetření, který je předáván Okresním správám sociálního zabezpečení, jako jeden z podkladů pro posouzení závislosti a jejího stupně. 

Vážení přátelé, dále Vám v příloze posílám Instrukci č. 6/2015, která upravuje postup při vykonávání sociálního šetření v rámci zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Instrukce upravuje postup při vykonávání sociálního šetření, a to především v souvislosti s žádostmi o příspěvek na zvláštní kompenzační pomůcku a průkaz osoby se zdravotním postižením. 

Tyto Instrukce byly konzultovány s organizacemi se zdravotním postižením, včetně NRZP ČR, v loňském roce. Konečné znění jsme však nemohli nijak ovlivnit. 

Přeji Vám všechno dobré. 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel