Informace č.: 96 - 2015 (pozměňovací návrhy k valorizaci PnP)

Vážení přátelé,

místopředseda Poslanecké sněmovny pan poslanec Jan Bartošek podal včera dva pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2016 (tisk 617). Pan místopředseda Bartošek nás oslovil, abychom mu v souvislosti s neúspěšným jednáním v koalici o valorizaci příspěvku na péči, připravili variantní pozměňovací návrhy k návrhu státního rozpočtu, které by tento problém řešily. Tento požadavek vyplynul z usnesení Poslaneckého klubu KDU-ČSL, který se rozhodl celou záležitost urychlit. V příloze Vám posílám oba pozměňovací návrhy, které se liší pouze v tom, jak rychle by se měl příspěvek na péči valorizovat. Na základě všech jednání, která proběhla, jsme připravili pozměňovací návrh č. I., který valorizuje příspěvek na péči od 1. 7. 2016 o 10 %. Dále je podána ještě druhá varianta č. II, kdy příspěvek na péči by se valorizoval ve dvou krocích, a to od 1. 7. 2016 o 5 % a od 1. 1. 2017 také o 5 %. Nechtěli jsme připravit takový návrh, který by byl pro mnoho poslanců nepřijatelný, a zároveň jsme měli na paměti, že Úřady práce budou potřebovat určitý čas na technické zajištění valorizace. Proto je nejbližší termín valorizace stanoven na polovinu příštího roku. Snahou, jak Klubu poslanců KDU-ČSL, tak naší je, aby pozměňovací návrhy byly co nejvíce přijatelné pro většinu poslanců Poslanecké sněmovny. 

Vážení přátelé, rozpočet ve druhém čtení bude Poslanecká sněmovna projednávat 25. 11. 2015 a třetí čtení, tedy schvalování zákona a pozměňovacího návrhu, se uskuteční na prosincové schůzi, která začne 8. 12. 2015. Mezi tím však budou o pozměňovacích návrzích jednat Poslanecké kluby a jednotlivé výbory. 

Vážení přátelé, moc Vás prosím, abyste oslovili jednotlivé poslance, a to jak osobně v jejich kancelářích, nebo písemně a požádali je, aby hlasovali pro pozměňovací návrhy pana místopředsedy Jana Bartoška. Argumentaci najdete přímo v pozměňovacím návrhu, kde je rozsáhlá důvodová zpráva, ze které si můžete některé věty najít. Nemá cenu však kopírovat celou důvodovou zprávu. To by žádný poslanec nečetl. Je třeba vybrat pár vět a především požádat o podporu pozměňovacího návrhu. Samozřejmě, že pro nás je prioritní, aby prošla varianta č. I, to je varianta, kdy by byl příspěvek na péči zvýšen o 10 % již od 1. 7. 2016. Proto bychom se měli soustředit na tento pozměňovací návrh, ale současně by v naší argumentaci mělo být uvedeno, že i druhá varianta je pro nás schůdná. 

Rozhodnutí Poslaneckého klubu KDU-ČSL je důležité především z toho důvodu, že novela zákona o sociálních službách, kterou do vlády podalo MPSV ČR, dosud neprojednala vláda a je zřejmé, že tato novela bude podána do Poslanecké sněmovny až v příštím roce. Je velká obava z toho, aby vůbec byl zákon projednán tak, aby mohl platit od poloviny příštího roku. Proto řešení valorizace příspěvku na péči prostřednictvím pozměňovacího návrhu KDU-ČSL ke státnímu rozpočtu je důležité především k urychlení celé procedury a jistoty, že valorizace opravdu proběhne k 1. 7. 2016. 

Vážení přátelé, věřím, že v této věci vyvinete velkou vlastní aktivitu, abychom dali vědět, že nám na této věci záleží a je pro všechny lidi, kteří jsou závislí na pomoci druhé osoby, velmi důležitá. Spoléháme na Vaši pomoc a spolupráci. 

Přeji Vám všechno dobré. 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel