Informace č.: 97 - 2015 (novela zákona-nákup motorového vozidla+TZ ČD)

Vážení přátelé,

dnes jsem poslal poslankyním a poslancům Poslanecké sněmovny email, ve kterém jsem je vyzval, aby předřadili novelu zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, tisk 487, který podal místopředseda Poslanecké sněmovny pan Jan Bartošek. 

Jedná se o novelu, která by odstranila nesmyslnou úpravu, kdy soud musí rozhodovat o nákupu motorového vozidla pro dítě se zdravotním postižením z příspěvku na nákup motorového vozidla. Občanský zákoník stanoví, že chtějí-li rodiče vložit nějaký majetek do majetku dítěte, musí požádat o svolení soud. To se bohužel týká i automobilu, který je zakoupen z příspěvku na nákup motorového vozidla, o který žádá dítě se zdravotním postižením. Je to obrovská komplikace, neboť bez tohoto rozhodnutí soudu nelze automobil zaregistrovat, a tudíž jej nelze používat. Vláda podpořila náš návrh, že je zbytečné, aby v těchto případech rozhodoval soud, protože již rozhodl Úřad práce jako orgán státní správy, že dítě se zdravotním postižením automobil potřebuje. Tento návrh zákona je zařazen na této schůzi Poslanecké sněmovny, ale až jako bod č. 108. Tím vzniká reálné nebezpečí, že návrh zákona nebude projednán na této schůzi. Proto Vás prosím, abyste oslovili poslance, aby v průběhu této schůze, předřadili tento bod, to je tisk 487, tak aby určitě byl projednán na této schůzi Poslanecké sněmovny. 

Vážení přátelé, dále Vám v příloze posílám tiskovou zprávu Českých drah, která se týká nového jízdního řádu v roce 2016 a nabídky bezbariérových spojů. NRZP ČR má dlouhodobou spolupráci s Českými drahami a tato spolupráce má nepochybně vliv na rozšiřování bezbariérových spojů pro osoby se zdravotním postižením. V letošním roce jsme prosadili úpravu 60 vagónů tak, aby plně vyhovovaly k přepravě lidí na vozících, a České dráhy nás podporují například v projektu Euroklíč a dalších projektech. 

Přeji Vám všechno dobré. 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel