Informace č.: 98 - 2015 (jednání Poslanecké sněmovny o příspěvku na péči)

Vážení přátelé,

dnes se uskutečnilo druhé čtení zákona o státním rozpočtu. Na základě žádosti pana místopředsedy Poslanecké sněmovny pana poslance Jana Bartoška jsme připravili pozměňovací návrh k tomuto zákonu, a to novelu zákona o sociálních službách se zvýšením příspěvku na péči. Dnes ráno, těsně před zahájením jednání nám sdělil Rozpočtový výbor, že takovýto pozměňovací návrh je nehlasovatelný, protože je to přílepek k zákonu o rozpočtu, což je nepřípustné. Vyzval nás, abychom prostřednictvím pana místopředsedy Bartoška načetli přímo změny v rozpočtu MPSV ČR, a nebo, aby pan poslanec Bartošek celý návrh stáhnul. Po dohodě s panem poslancem jsme došli k názoru, že je lepší udělat alespoň nějaké změny v rozpočtu MPSV ČR, aby byla finanční rezerva na valorizaci příspěvku na péči. Pan poslanec Bartošek tudíž načetl tento pozměňovací návrh k návrhu státního rozpočtu:

 

„Místopředseda PSP Jan Bartošek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, byly zde v podrobné rozpravě zmíněny mé pozměňovací návrhy s tím, že jsou nehlasovatelné. Já jsem si to prověřil a skutečnost je taková, že jsem byl veden dobrým úmyslem, a to je, že příspěvek na péči nebyl dlouhé roky valorizován. Tato skupina obyvatel si skutečně zaslouží, aby byl v rámci sociální spravedlnosti tento příspěvek na péči navýšen.

Já jsem se tedy rozhodl upravit svůj pozměňovací návrh do té podoby, aby byl hlasovatelný. Já ho tedy načtu. V kapitole 313 státního rozpočtu na rok 2016 se specifický ukazatel Aktivní politika zaměstnanosti snižuje o částku 520 mil. O částku 520 mil. se zvýší specifický ukazatel Příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách.

Jedná se o to, že z jednání se zástupci Národní rady pro zdravotně postižené vyplynula nutnost posílit rozpočtové prostředky, ze kterých jsou vypláceny příspěvky na péči, a víceméně vytvářím prostor pro ministerstvo, aby mohlo danou situaci řešit. Tedy k předchozím pozměňovacím návrhům se nehlásím, protože jsou nehlasovatelné a tento jsem načetl nově. Děkuji za pozornost.“

 

Pokud bude schválen pozměňovací návrh pana poslance, bude to znamenat, že MPSV ČR bude mít finanční rezervu 520 miliónů na zvýšení příspěvku na péči. To by umožnilo zvýšení příspěvku ve všech stupních o 5 % od 1. 7. 2016. Je to podstatně méně než jsme původně očekávali, ale na druhé straně je to od KDU-ČSL jasná snaha k tomu, aby k valorizaci příspěvku na péči skutečně došlo. Teď je důležité, aby návrh pana poslance Bartoška Poslanecká sněmovna schválila ve třetím čtení. Třetí čtení by se mělo uskutečnit počátkem prosince letošního roku.

Vážení přátelé, prosíme Vás, a to naléhavě, abyste oslovili poslance ve svých krajích a požádali je o podporu pozměňovacího návrhu pana poslance Jana Bartoška. Tím vytvoříme předpoklady, že Poslanecká sněmovna nebude mít důvod neschválit novelu zákona o sociálních službách, která obsahuje zvýšení příspěvku na péči, a kterou má v měsíci prosinci projednat vláda a na začátku roku předat do Poslanecké sněmovny.

 

Spoléháme na Vaši aktivitu. Víme, že Vás žádáme často o tuto pomoc, ale bez spolupráce všech lidí se žádný návrh nepodaří prosadit.

 

Přeji Vám všechno dobré.

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel