Informace č.: 105 - 2015 (Národní strategie rozvoje sociálních služeb na léta 2016 - 2025)

Vážení přátelé, 

v příloze Vám posílám návrh Národní strategie rozvoje sociálních služeb na léta 2016 – 2025. Je to velmi rozsáhlý materiál, ale MPSV ČR k připomínkám dalo poměrně malý prostor. Takže bych potřeboval Vaše připomínky ještě v tomto týdnu. Prosím, abyste připomínky k materiálu nenechávali až po vánočních svátcích, protože by se mohlo stát, že k nim již nebude přihlédnuto. 

Považuji však za poněkud zvláštní, že takovýto materiál, který zajímá řadu subjektů, má tak krátký čas na připomínkování. 

Přeji Vám všechno dobré. 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel