Informace č.: 2 - 2016 (žádost o příspěvek na mobilitu-postup)

Vážení přátelé, 

v informaci č. 1/2016 jsem Vám doporučil, abyste k žádosti o příspěvek na mobilitu, kterou musíte předložit v lednu 2016, jste zároveň přiložili kopii občanského průkazu. Vycházel jsem z praxe, kterou jsme získali v uplynulých dnech. Dle stanoviska Poradny NRZP ČR je však vyžadování kopie občanského průkazu od Úřadu práce v rozporu se zákonem, a tudíž jsem Vám poskytl nepřesnou informaci. 

V příloze posílám podrobný popis postupu při podávání jakýchkoliv žádostí podle zákona č. 329/2011 Sb. o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. U těchto žádostí se musí také dodržovat ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Z toho jasně vyplývá, že správní orgán nemůže postupovat tak, aby někomu vznikaly zbytečné náklady a musí se postupovat tak, aby dotčené osoby byly co nejméně zatěžovány. Doporučuji Vám si uvedený postup v příloze nastudovat a postupovat podle něho. 

Přeji Vám všechno dobré.

Mgr. Václav Krása

předseda NRZP ČR

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel