Informace č.: 6 - 2016 (novela zákona o zaměstnanosti)

Vážení přátelé,

v příloze Vám posílám novelu zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. S touto novelou se současně mění i zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Cílem návrhu zákona jsou mimo jiné změny v oblasti zprostředkovávání zaměstnání agenturami práce, které vyplynuly z potřeby reagovat na současný vývoj v oblasti trhu práce. Dále se zavádí evidence pro účely plnění povinného podílu v zaměstnání osob se zdravotním postižením a další změny.

Prosím Vás o Vaše připomínky nejpozději do čtvrtka 21. 1. 2016. Vím, že je to velmi krátký čas, ale bohužel takové jsou termíny pro připomínkování. Připomínky pošlete na adresu . Pokud pošlete připomínky později, nebudou moci být zapracovány do stanoviska NRZP ČR.

Přeji Vám všechno dobré. 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel