Informace č.: 11 - 2016 (pozměňovací návrh k zákonu o sociálních službách + Burza práce OZP)

Vážení přátelé,

dnes jsem jednal s předsedou Sociálního výboru Poslanecké sněmovny panem Jaroslavem Zavadilem o pozměňovacím návrhu k zákonu o sociálních službách, který se nyní projednává v Poslanecké sněmovně. Pozměňovací návrh se týká změny zákona o sociálních službách, která by umožnila posuzovat míru závislosti, to je stupeň příspěvku na péči již při pobytu občana v nemocničním zařízení, pokud by bylo zřejmé, že nemoc, úraz a podobně jsou takového charakteru, že po vyléčené zůstanou trvalé následky a závislost na pomoci druhé osoby. S tímto pozměňovacím návrhem jsme Vás již seznámili a podnět k němu nám dala naše členská organizace Česká asociace paraplegiků. Pan předseda výboru Jaroslav Zavadil považuje náš návrh za logický a bude jednat s MPSV ČR o případném legislativním upřesnění. Současně také jednáme s MPSV ČR kde je náš návrh již projednáván v odborných útvarech MPSV ČR. Tento návrh považujeme za velmi důležitý proto, že bude moci být přiznán příspěvek na péči v momentě, kdy občan opustí zdravotnické zařízení a bude potřebovat nezbytnou pomoc jiné osoby. Tím by se odstranil současný negativní stav, kdy se zahajuje jednání o přiznání příspěvku na péči až v době, kdy osoba se zdravotním postižením odchází do své domácnosti. Výbor pro sociální politiku by se měl tímto návrhem zabývat 18. 2. 2016. Jednáme s dalšími poslanci, tak, abychom pro tento návrh získali podporu. V příloze Vám posíláme celý pozměňovací návrh i se zdůvodněním a přivítali bychom, kdybyste oslovili poslance Výboru pro sociální politiku, aby tento návrh akceptovali. 

Vážení přátelé, v příloze Vám ještě posíláme pozvánku na 1. ročník burzy práce pro osoby se zdravotním postižením, který připravuje Úřad práce ČR – krajská pobočka v Plzni, kontaktní pracoviště Rokycany. Myslíme si, že takovéto burzy práce mohou být zajímavé pro mnoho lidí se zdravotním postižením. 

Přeji Vám všechno dobré. 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel