Informace č.: 16 - 2016 (Zpráva o stavu lidských práv za rok 2015)

Vážení přátelé, 

přeposílám Vám dopis vedoucího Sekretariátu Rady vlády pro lidská práva pana Mgr. Jakuba Machačky, který se týká přípravy  Zprávy o stavu lidských práv za rok 2015. Naše návrhy musíme odeslat nejdéle 15. března 2016. 

Prosím Vás o Vaše podněty k této zprávě, a to do pondělí 7. března 2016, abychom mohli takovou zprávu případně připravit. Vaše podněty posílejte na adresu . Měly by se týkat především problematiky zdravotního postižení. 

Přeji Vám všechno dobré. 

Mgr. Václav Krása

Předseda NRZP ČR

 

 

Vážené dámy, vážení pánové,

 

v souvislosti s přípravou Zprávy o stavu lidských práv za rok 2015 bych Vám rád nabídl možnost spolupráce při jejím vypracování. Zpráva by měla zachycovat pohled na problematiku lidských práv nejen z pohledu státní správy, ale i občanské společnosti. Proto uvítám, pokud se Vy či Vaše organizace zapojí do tohoto procesu skrze příspěvky a komentáře k jednotlivým otázkám ochrany lidských práv v České republice včetně nástinu možných řešení příslušné situace. Pokud Vaše organizace či pracoviště v uplynulém roce publikovala studii či provedla šetření k některému problému lidských práv, uvítám také o stručné shrnutí poznatků z těchto studií či šetření a uvedení odkazu na zdroj.

 

Pro inspiraci můžete vycházet z přiloženého návrhu osnovy Zprávy. Struktura je však pouze orientační a může být doplněna, též z Vašeho podnětu, o další

aktuální   body.   Zprávy  za  roky  1998  až  2014  jsou  k  dispozici  na

internetových      stránkách      Úřadu      vlády     České     republiky:

http://www.vlada.cz/scripts/detail.php?pgid=302 .

 

Pokud  se  rozhodnete do Zprávy nějakým způsobem přispět, uvítám, pokud tak

učiníte   do   15.   března   2016,   a   to  elektronicky  na  mou  adresu

. V případě potřeby Vám rád poskytnu další informace k připravované zprávě na uvedené emailové adrese.

 

Děkuji za spolupráci

 

 

Mgr. Jakub Machačka

vedoucí | Head of Unit

Sekretariát Rady vlády pro lidská práva
 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel