Informace č.: 17 - 2016 (Návrh evropské směrnice o přístupnosti výrobků a služeb)

Vážení přátelé, 

v příloze Vám posílám návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o sbližování právních a správních předpisů členských států, týkajících se požadavků na přístupnost u výrobků a služeb. 

Přístupnost je základním prvkem Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením. EU je jednou ze smluvních stran Úmluvy, protože se k Úmluvě přihlásila v rámci všech členských zemí. Návrh směrnice vychází z priorit Evropské strategie pro pomoc osobám se zdravotním postižením na roky 2010 – 2020. Pokud byste měli nějaké zásadní připomínky k tomuto materiálu, prosím, abyste nám je poslali do 15. 3. 2016 na adresu . Máme možnost, prostřednictvím naší evropské struktury EDF (Evropské fórum osob se zdravotním postižením), dát nějaké připomínky k tomuto materiálu, které by EDF uplatnilo při jednání v Evropském parlamentu. 

Přeji Vám všechno dobré 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel