Informace č.: 19 - 2016 (Jednání Výboru pro sociální politiku-novela o sociálních službách)

Vážení přátelé,

ve čtvrtek 18. února 2016 se uskutečnilo jednání Výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny. Mimo jiné, výbor také projednával novelu o sociálních službách, která zahrnuje zvýšení příspěvku na péči od 1. 8. 2016 o 10 %. Na podnět Svazu paraplegiků připravila NRZP ČR pozměňovací návrh, který by umožnil posuzování míry závislosti, to je stupně příspěvku na péči již v době hospitalizace ve zdravotnickém zařízení. Smyslem je, aby člověk po vážném zdravotním problému, kdy je zřejmé, že po vyléčení bude potřebovat pomoc druhé osoby, měl po návratu domů finanční prostředky na nákup péče. Tento náš návrh si osvojil pan poslanec Vít Kaňkovský a pozměňovací návrh podal. 

MPSV ČR dalo k tomuto návrhu zásadně negativní stanovisko s tím, že přijetí této změny by způsobilo zásadní systémové problémy v posuzování míry závislosti. MPSV ČR však neuvedlo konkrétní problémy. Výbor pro sociální politiku po diskusi schválil pozměňovací návrh, který přednesl pan poslanec Kaňkovský, a to poměrem hlasů 13:4. Je to dobrý začátek k tomu, abychom tento návrh prosadili i v dalším legislativním procesu, a to především ve druhém čtení návrhu zákona v Poslanecké sněmovně a dále v Senátu. 

S panem poslancem Kaňkovským jsme se již domluvili, že budeme jednat s MPSV ČR, aby nám pomohlo odstranit případné legislativní nedodělky, ale že na tomto návrhu budeme trvat. Současná situace, kdy lidé, například po třech měsících pobytu v nemocnici, se navrací domů a potřebují pomoc a čekají více jak půl roku na přiznání příspěvku na péči, je neúnosná. Tito lidé si vlastně nemohou ani zajistit sociální služby od registrovaných poskytovatelů sociálních služeb, protože nikdo neposoudil jejich míru závislosti. O sociální služby může žádat pouze osoba, u které byla stanovena míra závislosti. 

MPSV ČR opětovně tvrdilo, že připravuje opatření na zrychlení správního řízení ve věci příspěvku na péči, a že do připravované velké novely zákona o sociálních službách připravuje systémové změny i v této oblasti. Většina poslanců již neuvěřila tomuto tvrzení. MPSV ČR se tímto tvrzením brání jakýmkoliv pozměňovacím návrhům, ale čas ubíhá a nic se neděje. O dalším průběhu jednání v této věci Vás budeme nadále informovat. 

Přeji Vám všechno dobré. 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel