Informace č.: 20 - 2016 (Připomínky k vyhlášce č. 505 + stanovisko pro ERÚ)

Vážení přátelé,

v příloze Vám posílám připomínky NRZP ČR k návrhu přílohy vyhlášky č. 505, kterou se provádí zákon č. 108/2006 Sb. Připomínky NRZP ČR vycházejí z připomínek některých členských organizací, ale i jednotlivců. Chtěli bychom všem, kteří nám zaslali svoje připomínky, poděkovat za jejich aktivitu. 

Vážení přátelé, v příloze Vám dále posílám dopis předsedkyni Energetického regulačního úřadu Ing. Aleně Vitáskové ve věci nového tarifního modelu plateb za elektrickou energii. Jak většina z Vás asi ví, od roku 2017 by mělo dojít ke změně úhrad za spotřebovanou elektrickou energii. Tato změna v zásadě spočívá v tom, že by se většina úhrady odvíjela od velikosti jističů bytů nebo domů. Domníváme se, že tento nový tarifní model znevýhodní především ty lidi, kteří mají malé příjmy a chovají se úsporně. Proto jsme vyjádřili náš negativní postoj k tomuto navrhovanému modelu. 

Vážení přátelé, uvítali bychom, kdybyste se sami ozvali Energetickému regulačnímu úřadu a sdělili Váš názor na tuto změnu. 

Přeji Vám všechno dobré. 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel