Informace č.: 21 - 2016( studium na VŠE v Praze pro handicapované studenty)

Vážení přátelé, 

přeposílám Vám informaci z Vysoké školy ekonomické v Praze ze Střediska handicapovaných studentů. Vysoká škola nabízí studentům se zdravotním postižením možnost studia na této škole, a to prostřednictvím programu pro studenty se zdravotním postižením. V informaci máte všechny důležité kontakty a podrobnosti. 

Přeji Vám všechno dobré 

Mgr. Václav Krása

předseda NRZP ČR

 

Vážení,

 

dovolujeme si Vás touto cestou oslovit a nabídnout Vaším prostřednictvím zájemcům se specifickými studijními potřebami možnost studia na Vysoké škole ekonomické v Praze.

Jsme Středisko handicapovaných studentů při VŠE a na škole působíme od roku 2007. Pomáháme handicapovaným studentům překonávat v průběhu studia potíže plynoucí z jejich handicapu.

Naší podpory využívají studenti s poruchami zraku, se stíženou schopností pohybu, s poruchami sluchu, se specifickými poruchami učení a studenti s chronickým somatickým onemocněním.

 

Centrum nabízí zejména tyto služby:

- pomoc a podporu při komunikaci se školou

- studijně-informační poradenství

- speciálně pedagogické poradenství, koncipování individuálních vzdělávacích plánů

- využití moderně vybavené multimediální studovny (speciální software, hardware a kompenzační

pomůcky)

- studijní literatura v elektronické podobě pro zrakově postižené studenty

- zprostředkování služeb osobní asistence

- zapůjčení elektrického vozíku

 

Nabízené služby se dále rozšiřují podle aktuálních potřeb studentů.

 

Přijímací řízení nanečisto

 

Velmi se také osvědčila přijímací zkouška nanečisto, kdy si handicapovaní studenti mohou vyzkoušet testy z minulých let za velmi podobných podmínek, jako u oficiální přijímací zkoušky. Studenti, kteří tuto možnost využili, dosáhli většinou lepších výsledků u přijímacích zkoušek, než ve zkušebním testu.

 

Závěrem tohoto dopisu si Vás dovolujeme požádat o distribuci naší nabídky například elektronickou formou, vyvěšením na webové stránky, na nástěnku nebo jiným způsobem.

 

Všechny podstatné informace o našem Středisku zájemci o studium naleznou na webu VŠE zde: http://shs.vse.cz/shs/

 

V případě jakýchkoliv dotazů pište nebo volejte na níže uvedené kontakty.

 

 

S pozdravem

 

Vladimír Vošický

Středisko handicapovaných studentů

Vysoká škola ekonomická v Praze

nám. W. Churchilla 4

130 67, Praha 3

 

tel.: 224 095 562  Martin Ctibor  ředitel střediska

email:

 

tel.: 224 095 717  Vladimír Vošický

email:

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel