Informace č.: 24 - 2016 (zvýšení částek pro zaměstnavatele OZP)

Vážení přátelé,

Senát v minulém týdnu schválil novelu zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích, senátní tisk č. 191. Tato novela zákona mimo jiné také obsahovala změnu zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Novela zákona o zaměstnanosti mimo jiné také obsahovala změnu příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě, a to v souvislosti se zvýšením minimální mzdy od 1. 1. 2016 u příjemců invalidních důchodů. 

Minimální mzda činí u příjemců invalidních důchodů 9300,- korun měsíčně. Zaměstnavatelé OZP i NRZP ČR usilovali o to, aby od stejného data došlo k navýšení příspěvku pro zaměstnavatele, kteří zaměstnávají více než 50 % OZP. Senát schválil novelu, která již předtím byla schválena Poslaneckou sněmovnou. Zákon stanoví, že za první čtvrtletí roku 2016 se navyšují částky podle § 78, odst. 2, zákona o zaměstnanosti, a to z 8000,- korun měsíčně na částku 8800,- korun měsíčně. Dále se navyšuje částka podle § 78, odst. 3 zákona o zaměstnanosti z 2000,- korun na 2700,- korun. V praxi to znamená, že se zvyšuje částka určená na mzdové vyrovnání produktivity práce o 800,- korun měsíčně. Dále se zvyšuje částka na zvýšené režijní výdaje z důvodu zaměstnávání OZP o 700,- korun měsíčně. 

Zákon nyní musí podepsat pan prezident a musí vyjít ve Sbírce zákonů. Vše by se mělo stihnout tak, aby zákon vyšel ve Sbírce zákonů do 31. 3. 2016 a zaměstnavatelé tak mohli uplatnit zvýšené částky od 1. 1. 2016. Vzhledem k tomu, že pan prezident má lhůtu na podepsání zákona 15 dní, domnívám se, že nic již nestojí v cestě tomu, aby tento zákon platil včas. 

Přeji všechno dobré. 

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel