Informace č.: 25 - 2016 (novela zákona o sociálních službách)

Vážení přátelé,

v úterý 8. 3. 2016 projednala ve druhém čtení Poslanecká sněmovna vládní návrh novely zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Tento zákon obsahuje zvýšení příspěvku na péči ve všech stupních, a to od 1. 8. 2016. Proti zvýšení příspěvku na péči nezazněl v rozpravě žádný negativní hlas. Tak je zřejmé, že toto zvýšení by mělo projít. Diskuse byla o pozměňovacím návrhu, který na podnět Svazu paraplegiků připravila NRZP ČR, a který podal pan poslanec KDU – ČSL Vít Kaňkovský. 

Pozměňovací návrh umožňuje se provést sociální šetření v době definované hospitalizace. Navrhované řešení má za cíl zrychlit řízení o příspěvek na péči a zrychlit dostupnost příspěvku na péči pro řadu osob. 60denní (2měsíční) hospitalizace je významnou skutečností z hlediska sociálního šetření i stabilizace zdravotního stavu. Podmínka 60denní hospitalizace může být naplněna poskytováním následné nebo dlouhodobé lůžkové péče u více poskytovatelů zdravotních služeb, musí jít však o nepřetržité poskytování lůžkové péče z důvodu téže zdravotní příčiny. Po uplynutí této lhůty lze mít za to, že žadatel zahrnul zdravotní postižení a disabilitu do konceptu svého života a sociální šetření může zmapovat nepříznivou zdravotně sociální situaci a její dopady na schopnost samostatného života v přirozeném sociálním prostředí. Realizací uvedeného postupu se docílí, že osoba, která se z důvodů velmi závažného postižení (např. spinálního traumatu, polytraumatu, úrazů se ztrátovým poraněním končetin, poškozením mozku s ochrnutím) stane na poměrně dlouhou dobu (zpravidla 5, ale i více měsíců) pacientem vyžadujícím doléčení formou následné nebo dlouhodobé lůžkové péče včetně rehabilitační péče, bude mít po propuštění dříve než nyní k dispozici příspěvek na péči, který jí pomůže hradit sociální služby nebo pomoc, péči nebo dohled jiné fyzické osoby. 

Proti tomuto pozměňovacímu návrhu bylo původně MPSV ČR, ale nakonec jsme, společně s panem poslancem Kaňkovským, přesvědčili pracovníky MPSV ČR o důležitosti tohoto pozměňovacího návrhu a ve spolupráci s nimi byl vyhotoven definitivní návrh. Tato změna je zásadní právě pro urychlení přiznávání příspěvku na péči tak, aby klient po ukončení léčby v rehabilitačním zařízení a návratu do domácího prostředí, mohl okamžitě využívat příspěvek na péči k zajištění služeb. 

Při diskusi v Poslanecké sněmovně získal pozměňovací návrh podporu řady Poslaneckých klubů, což znamená, že by měl být přijat. Nyní bude novela zákona o sociálních službách pravděpodobně v příštím týdnu projednána ve třetím čtení. To znamená, že zákon bude schválen a postoupen k projednání do Senátu.

 

Přeji Vám všechno dobré. 

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR
 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel