Informace č.: 26 - 2016 (Stanovisko NRZP k Analýze dopadů zákona č. 329/2011 Sb., )

Vážení přátelé,

v příloze Vám posílám Stanovisko NRZP ČR k Analýze dopadů zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, o kterou nás požádalo MPSV ČR. Materiál vypracovala komise NRZP ČR pro sociální politiku. Posíláme Vám materiál jako informaci a nikoliv jako věc, kterou byste měli připomínkovat. Při analýze jsme zjistili, že NRZP ČR se musí v nejbližší době zabývat novelou tohoto zákona, a to v řadě oblastí. Jedná se o spektrum kompenzačních pomůcek, výše příspěvku na mobilitu a podobně. 

Přeji Vám všechno dobré. 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel