Informace č.: 30- 2016 (Předávání cen MOSTY za rok 2015)

Vážení přátelé,

ve čtvrtek 24. 3. 2016 se uskutečnilo slavnostní předávání cen Národní rady osob se zdravotním postižením ČR MOSTY za rok 2015. Předávání se uskutečnilo v prostorách Hotelu Clarion v Českých Budějovicích. Hosty předávání byli patronka ceny MOSTY paní velvyslankyně Livia Klausová, místopředseda Poslanecké sněmovny pan Jan Bartošek, hejtman Jihočeského kraje pan Jiří Zimola a další vzácní hosté. Pořadem provázel pan Aleš Cibulka. Předávání cen bylo doprovázeno hudebním vystoupením Ladi Kerndla, Petra Bazaly a Radka Žaluda. Oceněny byly tyto projekty a osobnosti:

 

I. kategorie – cena pro instituci veřejné správy

Královéhradecký kraj a město Hradec Králové – za významný podíl na rekonstrukci a dostavbě budovy Centra pro integraci osob se zdravotním postižením Královéhradeckého kraje.

Moravskoslezský kraj – za transformační proces pobytových služeb pro osoby se zdravotním postižením v Moravskoslezském kraji, který otevírá lidem s postižením příležitosti žít normální život.

Metodické centrum zahradní kultury v Kroměříži při Národním památkovém ústavu – za zpřístupnění Květné a Podzámecké zahrady v Kroměříži návštěvníkům se zdravotním postižením a za projekt HORTUS INAUDITUS – zahrada neslýchaná pro neslyšící návštěvníky.

Obec Břehy u Přelouče – za mimořádnou iniciativu při zpřístupňování obce a jejího rekreačního areálu osobám se zdravotním postižením.

Obec Milín – za poskytnutí nově zrekonstruovaných prostor pro kancelář místní organizace Svazu tělesně postižených, včetně vybavení a ročního nájemného jedna koruna.

 

II. kategorie – cena pro nestátní subjekt

1. Centrum zdravotně postižených Jižních Čech, z. s. – za přínos osobám se zdravotním postižením prostřednictvím sportovních činností pro handicapované.

 

Bílá holubice, z. s. – za divadelně-taneční představení Cirkus a za integraci mladých lidí s těžkým zdravotním postižením.

Denní centrum Mateřídouška, o. p. s. – za dlouhodobou všestrannou pomoc, podporu a péči dětem, mládeži i dospělým jedincům s mentálním či kombinovaným postižením.

Občanské sdružení Političtí vězni.cz - za znovuotevření naučné stezky po trestaneckých pracovních táborech a uranových dolech s názvem Jáchymovské peklo ve spolupráci s vozíčkáři a tělesně handicapovanými hudebníky.

Tichý svět, o. p. s. - za vytvoření a spuštění speciálního pracovního portálu pro neslyšící Neslysimpracuji.cz.

 

III. kategorie – cena pro osobnost hnutí osob se zdravotním postižením

Otmar Cvrkal – za dlouhodobou činnost ve prospěch osob se zdravotním postižením.

Zdeněk Holub, soudní znalec v oboru stavebnictví se zaměřením na bezbariérové užívání staveb – za dlouholetou intenzivní odbornou práci v oblasti odstraňování stavebních bariér.

Vojtěch Vašíček, paralympijský vítěz v pětiboji na hrách v Barceloně, zakládající člen občanského sdružení ParaCENTRUM Fénix – za pomoc lidem po úrazu páteře a míchy navracet se zpět do běžného života.

Jindřich Zemánek, umělecký vedoucí a režisér českého amatérského souboru Pantomima S.I. – za pětačtyřicet let rozvoje pantomimy a kultury neslyšících.

 

IV. kategorie – zvláštní cena

Dita Abrahamová, vedoucí taneční skupiny Paprsek – za vedení taneční skupiny a vytvoření choreografie Za sklem – či tak trochu jiný svět věnované osvětě autismu.

Jan Hutař, nositel ceny Olgy Havlové a dlouholetý spolupracovník Národní rady osob se zdravotním postižením – za jeho mimořádné sociální cítění, které promítá do své celoživotní práce při podávání připomínek k zákonům a poskytování rad osobám v těžkých životních situacích.

Jana Koběrská a Jaromír Kolařík, strážníci prevence kriminality Městské policie Ostrava – za rozšíření forenzního identifikačního značení syntetickou DNA o značení kompenzačních pomůcek.

Adam Vondráček, předseda spolku BC Bowlingzone – za podporu a vedení nevidomých sportovců v bowlingu a vytvoření podmínek pro přípravu nevidomých bowlerů.

Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích – za projekt Bible bez hranic – pilotní projekt 90. Překlad 90 biblických textů ze Starého a Nového zákona do českého znakového jazyka.

 

Cenu MOSTY obdržely tyto projekty a osobnosti:

 

I. kategorie – cena pro instituci veřejné správy

Královéhradecký kraj a město Hradec Králové

II. kategorie – cena pro nestátní subjekt

  1. 1. Centrum zdravotně postižených Jižních Čech, z. s.

III. kategorie – cena pro osobnost hnutí osob se zdravotním postižením

Otmar Cvrkal

IV. kategorie – zvláštní cena

Jan Hutař

Přeji Vám všechno dobré

 

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel