Informace č.: 35 - 2016 (Zákon proti inkluzi)

Vážení přátelé,

 

v níže přiloženém odkazu Vám posílám návrh zákona Proti inkluzi ve školství, který podali poslanci Úsvitu. NRZP ČR zásadně nemůže souhlasit s takovým zákonem, který by vlastně rušil současný stav, kdy od září 2016 dojde k posílení podpory v rámci společného vzdělávání.

Předkladatelé v zákoně navrhují řadu opatření, které považujeme za zcela chybná. Například ustanovení, které „zavádí školám a školským zařízením možnost inkluzi odmítnout. Bude se tak dít na základě rozhodnutí ředitele školy nebo školského zařízení“. Všude ve světě jsou školy podřízeny státu a musí se řídit státní vzdělávací politikou. Představa, že škola bude rozhodovat, kterého žáka se zdravotním postižením přijme a kterého nepřijme, je nepřijatelná.

V poslední době se médii a po internetových sítích šíří řada nepravdivých informací o tom, jak bude od 1. září 2016 probíhat společné (inkluzivní) vzdělávání. Není pravda, že zaniknou speciální školy nebo třídy, není pravda, že rodiče nebudou moci rozhodovat o vzdělávací cestě svých dětí se zdravotním postižením, není pravda, že Speciálně poradenská centra budou rozhodovat o tom, kde děti se zdravotním postižením budou chodit do školy.

Tyto všechny nepravdy uvádějí předkladatelé návrhu zákona v důvodové zprávě. Smysl nového přístupu ke vzdělání žáků se zdravotním postižením, tak jak je nyní právně upraven a bude platný od 1. září 2016 spočívá v zásadě ve vyrovnání podmínek. Dovolím si to přiblížit na tomto příkladu. Do dnes platí stav, že pokud jsou dva žáci se stejným postižením, je větší podpora poskytována tomu dítěti, které navštěvuje speciální školu. Nová úprava vyrovnává tuto podporu, a tak už bude jedno zda student se zdravotním postižením studuje v normální nebo speciální škole. To je základem změn, které budou postupně uvedeny do praxe po 1. září 2016. Vůbec není pravdivé, že žáci se budou muset přizpůsobit těm, kteří mají třeba lehčí mentální postižení. To je zcela nepravdivé tvrzení.

Vážení přátelé, NRZP ČR bude jednat s poslanci, aby návrh zákona poslanců Úsvitu nebyl přijat. Myslíme si, že to tak nakonec dopadne. Přesto Vás chceme požádat, abyste poslancům z Vašeho kraje napsali, že s tímto návrhem nesouhlasíme a můžete využít výše uvedené důvody.

Přeji Vám všechno dobré.

Václav Krása

Předseda NRZP ČR

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel