Informace č.: 36 - 2016 (Usnesení Republikového výboru NRZP ČR)

Vážení přátelé,

 

dnešního dne se uskutečnilo jednání Republikového výboru NRZP ČR. Republikový výbor mimo jiné projednal přípravu tzv. velké novely zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Republikový výbor konstatoval, že záměry MPSV ČR se zásadním způsobem liší od představ NRZP ČR, jak by měl být nově upraven zákon o sociálních službách. Očekávali jsme, že novela změní způsob posuzování míry závislosti, posílí neformální péči a zlepší zabezpečení pečujících osob. Místo toho MPSV ČR v novele navrhuje větší administrativu, ale především zcela mění poslání zákona o sociálních službách. Součástí zákona by měli být i záležitosti, které se týkají rodinného práva jako je například drogová závislost u dětí, rozpad rodiny, nepřizpůsobivá mládež a podobně. Toto jsou věci, které dnes řeší na obcích odbory sociální péče o děti a nechápeme jak mohou být zahrnovány tyto služby do zákona o sociálních službách. Připravovaná novela zákona o sociálních službách směšuje sociální práci a sociální služby. Velkou obavu v nás vzbuzuje i návrh, aby u osobní asistence došlo k významnému navýšení finančních prostředků, ale s tím, že příjemcem peněz by nebyl klient, ale poskytovatel osobní asistence. Bylo by to popření základní myšlenky zákona o sociálních službách, že klient rozhoduje od jakého poskytovatele sociální služby si objedná pomoc. Může kdykoliv změnit poskytovatele služby, nebo si najme několik osobních asistentů, kteří mu budou pomáhat a nemusí být v pracovním vztahu u žádného registrovaného poskytovatele sociálních služeb. Tato variabilita a rozhodovací prvek na straně klienta je navrhovaným modelem popřen.

 

Vážení přátelé, RV NRZP ČR schválilo prohlášení k připravované novele zákona o sociálních službách, které Vám posíláme jako odkaz na konci tohoto textu. Toto prohlášení jsme poslali představitelům vládní koalice a vedení Výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny. V této věci budeme dále jednat a samozřejmě Vás budeme informovat.

 

Přeji Vám všechno dobré.

 

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

  • Prohlášení RV NRZP ČR (PDF) (doc)
 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel