Informace č.: 38 - 2016 (informace k inkluzivnímu vzdělávání)

Vážení přátelé,

dnes jsme obdrželi z ministerstva školství informační balíček stručných a výkladových textů, které se vážou k oblasti inkluzivního vzdělávání a ke změnám v organizaci vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Jak jistě víte, tak od 1. září 2016 vstupuje v účinnost novela školského zákona a prováděcích předpisů. Novela i prováděcí předpisy definují posílení společného vzdělávání a stanoví podmínky pro přiznání podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

Cílem informačního balíčku, který Vám posílám, je zajistit základní informace pro rodiče, učitele, ředitele škol a zřizovatele školských zařízení. Materiály byly vytvořeny na základě návštěv konkrétních škol, či jejich zřizovatelů v regionech a reagují na dotazy na informačních a vzdělávacích akcích, které MŠMT ČR organizuje. Věřím, že Vám tyto informace pomůžou orientovat se v oblasti společného vzdělávání žáků a studentů se specifickými vzdělávacími potřebami. Materiály si můžete také stáhnout z webových stránek www.msmt.cz/o-webu-msmt/spolecne-vzdelavani.

 

Přeji Vám všechno dobré

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel