Informace č.: 42 - 2016 (Pozvánka na konferenci)

Vážení přátelé,

v příloze Vám posíláme pozvánku na tematickou konferenci „Význam odborného sociálního poradenství při obhajobě práv osob se zdravotním postižením“, která se uskuteční v pondělí 23. května 2016. 

Dovolujeme si Vás jménem Národní rady osob se zdravotním postižením ČR a Asociace poraden pro osoby se zdravotním postižením ČR pozvat na tematickou konferenci s názvem „Význam odborného sociálního poradenství při obhajobě práv osob se zdravotním postižením“.

Konference reaguje na dlouhodobý nepříznivý trend podceňování významu specializovaného odborného poradenství pro osoby se zdravotním postižením a jejich rodiny. Cílem je tak představit odborné sociální poradenství pro osoby se zdravotním postižením, s akcentem na specifičnost rozmanité cílové skupiny a jejich potřeby. Další diskutovanou tématikou jsou navržené změny definic vybraných sociálních služeb v tzv. „velké“ novele zákona o sociálních službách. Vzhledem k významu celé akce se na Vás obracíme s žádostí o zajištění prezentace MPSV se zaměřením na připravované změny u těchto sociálních služeb: odborné sociální poradenství, sociálně aktivizační služby, osobní asistence, sociální rehabilitace, tlumočnické služby pro neslyšící a průvodcovské služby pro nevidomé.

Tento seznam služeb není náhodný. Jedná se často o služby, které jsou jednotlivými poskytovateli zajišťovány v kombinaci. Vzhledem k tomu, že většinu účastníků budou tvořit zástupci poskytovatelů ambulantních a terénních sociálních služeb, budou tyto informace pro ně velice důležité. 

Svoji účast nahlaste prosím nejdéle do čtvrtka 19. 5. 2016 na adresu: , nebo telefonicky na číslo 730 663 458 pí. J. Viktorová. 

Přeji Vám všechno dobré. 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel