Informace č.: 43 - 2016 ( Metodické doporučení pro školy+TZDohoda o zlepšení přístupnosti)

Vážení přátelé,

posílám Vám k Vašemu použití Metodické doporučení pro postup škol, vzdělávajících děti rodičů se zdravotním postižením, nebo zdravotním znevýhodněním. Toto Metodické doporučení vypracovala Česká školní inspekce a odborní pracovníci NRZP ČR se podíleli na jeho vypracování. Metodické doporučení sice ještě nepodepsala paní ministryně Kateřina Valachová, ale je prakticky ve finální verzi. 

Smyslem tohoto Metodického doporučení je dopomoci těm žákům, jejichž rodiče jim nemohou, vzhledem ke svému zdravotnímu postižení, pomoci například s úkoly. Nemohou je dostatečně připravit na některé školní akce, případně je nemohou na takové akce doprovázet. Je to jakási pomůcka pro školy. Tato doporučení jsou skutečně pouze metodická, to znamená, že nejsou doprovázena žádnými podpůrnými opatřeními. Tato doporučení také nekladou na školy žádné náklady. je to vlastně pouze upozornění na některé souvislosti při studiu žáků, jejichž rodiče mají různé typy zdravotního postižení. Uvedu jeden příklad. Když je dítě slyšící a jeho rodiče jsou neslyšící, tak škola by měla vést komunikaci s rodiči o prospěchu žáka a o jeho aktivitách například emailem, prostřednictvím školního intranetu nebo například prostřednictvím tlumočníka do znakového jazyka. 

Vážení přátelé, dále Vám posílám tiskovou zprávu k Dohodě o zlepšení přístupnosti internetových stránek a aplikací veřejného prostoru. Vyjednavači Evropského parlamentu, Rady a Komise se 3. května 2016 dohodli na prvních celounijních pravidlech ke zlepšení přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru, zejména pro nevidomé, neslyšící a nedoslýchavé. 

Doufejme, že po této dohodě dojde k vypracování a přijetí příslušné směrnice, která stanoví parametry přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací veřejného sektoru. Směrnici bude muset ještě schválit Evropský parlament. 

Přeji Vám všechno dobré. 

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel