Informace č.: 44 - 2016 (Výbor pro bezpečnost pacientů)

Vážení přátelé,

NRZP ČR pozorně sleduje vývoj situace ve zdravotnictví. Jsme členy tzv. Krizového štábu nemocnic, který aktivně jedná s Vládou ČR o navýšení finančních prostředků, především na platy zdravotnických pracovníků. Nedávno jsme dělali krátký průzkum péče ve zdravotnických zařízeních o osoby se zdravotním postižením. Podle signálů, které máme, dochází k určitému zhoršení, a to především obslužných činností ve zdravotnických zařízeních. Zaznamenali jsme i zvýšený výskyt dekubitů při hospitalizaci osob se zdravotním postižením v nemocnicích. Jsou to signály o zhoršující se personální situaci v těchto zařízeních. 

Včera jsem jednal s prezidentem České lékařské komory (ČLK) MUDr. Milanem Kubkem. Vzájemně jsme se informovali o situaci ve zdravotnických lůžkových zařízeních. Shodli jsme se na tom, že vlivem nedostatku personálu dochází postupně k uzavírání některých oddělení nemocnic a tím ke zhoršení dostupnosti péče a k zhoršení především obslužných činností. ČLK není v současné době schopna garantovat bezpečnost zdravotní péče, a proto se rozhodla založit Výbor pro bezpečnost pacientů. Výbor bude složen z osobností z různých oblastí, ale vždy s nějakým vztahem ke zdravotní péči. Předseda NRZP ČR byl jmenován první osobností tohoto Výboru, a to jako předseda největší pacientské organizace v ČR. ČLK poskytne Výboru svoji právní kancelář. Cílem Výboru bude posuzovat podmínky, za kterých jsou zdravotní služby pacientům poskytovány a hodnotit existující i navrhované zákony vyhlášky a další právní normy z pohledu, zda přispívají k bezpečnosti pacientů, či zda naopak zdravotníkům práci komplikují a bezpečnost zdravotní péče tím snižují. 

Zdravotníci se snaží pracovat co nejlépe, ale potřebují mít ke své práci vytvořeny elementární podmínky. Většina nemocnic funguje pouze díky soustavnému porušování a obcházení zákoníku práce, porušována je i vyhláška o minimálním personálním vybavení poskytovatelů zdravotních služeb. Zhoršující se dostupnost zdravotních služeb dopadá zvláště tíživě na osoby se zdravotním nebo mentálním postižením, jejichž finanční, ale třeba i dopravní možnosti jsou omezené. Osoby se zdravotním postižením potřebují pomoc a péči, kterou jim při katastrofálním nedostatku personálu nejsou nemocnice schopny poskytnout. Tlak na tzv. efektivitu způsobuje zkracování doby hospitalizace a řada pacientů je tak propouštěna z nemocnic předčasně, aniž by byli doléčeni. Roste počet rehospitalizací a zdravotních komplikací. 

Vážení přátelé, v příloze Vám posílám leták ČLK „Bezpečnost zdravotní péče již nedokážeme garantovat“. Je to jakási výzva k aktivní spolupráci na zlepšení situace. Leták je vlastně takovou obecnou informací o problémech, které v současné době hýbou zdravotnictvím. 

Přeji Vám všechno dobré. 

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel