Informace č.: 45 - 2016 (Memorandum o spolupráci s Národním muzeem v Praze)

Vážení přátelé,

dnes jsme podepsali s generálním ředitelem Národního muzea v Praze Michalem Lukešem Memorandum o spolupráci. Tiskovou zprávu o podpisu Memoranda Vám posílám v příloze. Považujeme to za velmi významný akt. Je to první memorandum o spolupráci NRZP ČR s jednou z největších kulturních organizací v našem státě. 

Tato spolupráce je zaměřena především na spolupráci při rekonstrukci v Historické budově Národního muzea tak, aby po rekonstrukci byla tato budova zcela přístupná osobám s různými druhy zdravotního postižení. Musíme však konstatovat, že veškerá dokumentace k rekonstrukci je připravena velmi zodpovědně, a že doposud jsme neměli žádné připomínky. 

Druhou částí naší spolupráce bude podílet se na přípravě stálých expozic Národního muzea tak, aby se s expozicemi mohli seznámit návštěvníci se speciálními potřebami s ohledem na jejich zdravotní postižení. 

Třetí oblastí naší spolupráce, kterou jsme dnes ztvrdili slavnostním podpisem Memoranda před novináři je, že se budeme snažit pořádat společné akce, propagující schopnosti osob se zdravotním postižením. V současné době připravujeme ve spolupráci s UMÚN mezinárodní výstavu obrazů malířů malujících ústy a nohami, která by byla v prostorách Národního muzea. To znamená, že podepsané Memorandum není pouze formální záležitostí, ale již od února probíhá naše intenzivní spolupráce. 

Věřím, že naše spolupráce s Národním muzeem se brzy projeví v, co největší přístupnosti jednotlivých expozic. 

Přeji Vám všechno dobré. 

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel