Informace č.: 48 - 2016 (novelizace zákona o sociálních službách)

Vážení přátelé,

v příloze Vám posíláme návrh na novelizaci zákona o sociálních službách.  Jsou to teze, které by měly vést k jednotlivým úpravám návrhu zákona. NRZP ČR již o těchto tezích s MPSV ČR jednala, protože máme k řadě ustanovení rozdílný názor na řešení. Především nás překvapilo, že zákon neřeší nejožehavější problémy sociálních služeb, a to je způsob posuzování základních životních potřeb a tím také nárok na službu. Není řešen způsob financování sociálních služeb, i když je zřejmé, že současný dotační systém není vyhovující a přechod financování na kraje způsobil, že v ČR existuje několik systémů financování sociálních služeb.

Včera jsem se účastnil zasedání sociální komise Asociace krajů, kde tato skutečnost byla potvrzena, a sami představitelé krajů konstatovali, že existuje asi pět až šest krajských systémů podpory sociálních služeb. Předkládaný návrh řeší především administrativní záležitosti. Zásadní systémovou změnou je, že do sociálních služeb budou zařazeny činnosti, které dnes upravuje zákon o sociálně právní ochraně dětí.  Myslíme si, že to není správné, protože se tím zákon více znepřehlední.

Spatřujeme jako velmi problematický návrh zařadit do sociálních služeb paliativní péči. Chápeme nutnost rozvoje této péče, ale paliativní péče zahrnuje velkou část zdravotní péče. Zdá se, že zdravotní pojišťovny chtějí náklady na tuto péči přenést na výdaje v sociální oblasti.

Poprvé se navrhuje, prolomit zásadní axiom zákona o sociálních službách, že klient disponuje prostředky, aby si sám rozhodoval o způsobu zajištění péče. MPSV ČR u osobní asistence navrhuje, aby finanční prostředky byly poukazovány poskytovateli služby nikoliv klientovi. Tím se zásadním způsobem zmenší jeho možnost výběru poskytovatele služby.

Vážení přátelé, posíláme Vám tyto věci pro informaci. Paragrafované znění zákona zatím není. Jakmile bude k dispozici, samozřejmě, že Vám jej hned zašleme k připomínkám.

Přeji Vám všechno dobré. 

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel