Informace č.: 51 - 2016 (Připomínky k návrhu statusu veřejné prospěšnosti+sbírka pro Jarečka)

Vážení přátelé,

v příloze Vám posílám připomínky NRZP ČR k návrhu zákona o statusu veřejné prospěšnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o statusu veřejné prospěšnosti). Děkujeme Vám za spolupráci, protože tentokrát se několik členských organizací zapojilo do připomínek k tomuto návrhu zákona. Bohužel někteří z Vás vznesli pouze otázky, které nelze přeformulovat do uceleného stanoviska. Připomínky jsme poslali ministru spravedlnosti a současně jsme jej požádali, aby byly naše připomínky součástí vypořádání připomínek. 

Vážení přátelé, v minulých dnech jsem Vás požádal, abyste pomohli organizovat sbírku pro Jarečka Zvěřinu, kterou organizují děti ze ZŠ Komořany u Vyškova. I když NRZP ČR takové věci běžně nedělá, tentokrát jsme udělali výjimku a dětem z Komořan jsme nabídli náš sbírkový účet, protože zřízení sbírkového účtu a povolení sbírky je poměrně složitá a zdlouhavá záležitost. 25. května sbírka skončila. Na náš sbírkový účet přišlo celkem 15 600,- Kč. NRZP ČR k nim přidala ještě 4400,- Kč, takže odesíláme dětem ZŠ v Komořanech celkem 20 000,- Kč. Podle našich informací budou tyto finanční prostředky dále navýšeny z Nadačního fondu Karla Janečka. Takže se zdá, že na Jarečka se vybralo dost peněz, aby mohl mít pedagogického asistenta. Děkuji Vám všem, kteří jste přispěli. 

Přeji Vám všechno dobré. 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel