Informace č.: 54 - 2016 (připomínky NRZP ČR k zákonu o opatrovnictví)

Vážení přátelé,

v příloze Vám posílám na vědomí připomínky NRZP ČR k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s veřejným opatrovnictvím. Děkuji Vám za Vaši spolupráci, kterou jste věnovali při připomínkování tohoto zákona. 

Považujeme návrh zákona za zcela nedostatečný a navrhujeme, aby byl vytvořen samostatný speciální zákon, který by řešil problém individuálního opatrovnictví, vztahu podpůrců a podobně. Dnešní úprava je velmi nedostatečná a může docházet ke zneužívání lidí, kteří potřebují podpůrce nebo opatrovníky. Navržená novela zákona se zabývá pouze veřejným opatrovnictvím, což je malá část celé problematiky. Domníváme se, že zákon by měl být mnohem komplexnější a ucelenější. V současném systému není prakticky kodifikovaná odpovědnost pro opatrovníky.  Zákon byl připraven na nátlak obcí, které chtějí finanční prostředky na veřejné opatrovnictví. To je samozřejmě v pořádku. Zákon by však měl lépe řešit i opatrovnictví prováděné fyzickými osobami, a to především v těch situacích, kdy dochází ke konfliktu zájmů opatrovníka a opatrovance. Současná právní úprava je pro opatrovance velmi složitá. 

Přeji Vám všechno dobré. 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel