Informace č.: 61 - 2016 (byty zvláštního určení)

Vážení přátelé,

ve čtvrtek 23. 6. 2016 se uskutečnilo avízované jednání Ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny, které hlasovalo o našem pozměňovacím návrhu, který se týkal bytů zvláštního určení (bezbariérových bytů). Jak jsme již informovali, úprava v občanském zákoníku, která upravuje byty zvláštního určení § 2301, je z našeho pohledu diskriminující, protože obyvatelé těchto bytů mají podstatně horší podmínky ukončení nájmu při úmrtí nájemce bytu. 

Ústavně právní výbor částečně našim připomínkám vyhověl, a to tím, že schválil přechod nájmů u těchto bytů v případě, že pozůstalá osoba je osobou se zdravotním postižením, případně starší 70 let. Výbor však úplně nevyhověl našemu návrhu, kdy jsme požadovali, aby doba na vyklizení bytu při úmrtí nájemce, byla stanovena na jeden rok. V současné době je v občanském zákoníku pouze tříměsíční, přičemž u ostatních bytů je tato lhůta v zákoně stanovena až na dva roky. Ústavně právní výbor schválil šestiměsíční lhůtu na vyklizení bytu, což považujeme za nedostatečné. Pokusíme se ještě ve druhém a ve třetím čtení novely občanského zákoníku prodloužit tuto dobu na jeden rok. Máme příslib předsedy Ústavně právního výboru pana poslance Jaromíra Tejce, že takový návrh podá. Musíme konstatovat, že spolupráce předsedy Ústavně právního výboru a pracovníků Výboru byla vynikající. Skutečnost, že nebyla přijata roční lhůta na vyklizení bytu, vzešla z hlasování na Výboru. Tento návrh nepodpořili především poslanci pravicových stran. 

Vážení přátelé, není ještě zřejmé, kdy se bude Poslanecká sněmovna zabývat novelou občanského zákoníku. Zda na své červencové schůzi nebo až v září letošního roku. Pokud bude prostor, budu rád, když náš pozměňovací návrh ke lhůtě vyklizení bytů zvláštního určení podpoříte i svými dopisy jednotlivým poslancům. 

Přeji Vám slunečné dny o prázdninách a všechno dobré. 

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR
 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel