Informace č.: 64 - 2016 (vyjádření MPSV ČR k Prohlášení delegátů RS NRZP ČR)

Vážení přátelé,

v příloze Vám posíláme vyjádření Ministerstva práce a sociálních věcí k Prohlášení delegátů XVII. Republikového shromáždění NRZP ČR k přípravě novely zákona o sociálních službách. Prohlášení bylo schváleno dne 31. 5. 2016 na Republikovém shromáždění NRZP ČR. 

Považujeme za velmi korektní, že MPSV ČR reagovalo na prohlášení RS NRZP ČR a vyjádřilo se k jednotlivým bodům. Bohužel, jak zjistíte z odpovědí k jednotlivým bodům Prohlášení, ministerstvo trvá na své verzi a obhajuje svoje pojetí novely zákona o sociálních službách. 

Předpokládáme, že MPSV ČR před konečnou verzí novely zákona o sociálních službách nám poskytne možnost další diskuse. Především otázka financování osobní asistence je zásadním problémem, protože navrhovaný model by skutečně vedl k tomu, že příjemce osobní asistence by byl významně omezen ve své volbě poskytovatele této služby. Obdobně nemůžeme souhlasit s argumentací ve věci zařazení paliativní péče do systému sociálních služeb. Uvedená věta, že převod paliativní péče do sociálních služeb se setkal i s jistou podporou Asociace krajů není podle našeho názoru pravdivá. Účastnili jsme se jednání sociální komise Asociace krajů, kde bylo zcela jasně řečeno, že Asociace krajů nepodporuje převedení paliativní péče do systému sociálních služeb. Na tomto jednání byli přítomni i zástupci MPSV ČR. 

Materiál Vám posíláme na vědomí, abyste byli informováni o tom, že NRZP ČR se snaží dosáhnout takové novely zákona o sociálních službách, která bude vyhovovat uživatelům sociálních služeb. Očekáváme, že po letních měsících bude toto téma velmi aktuální a spoléháme i na Vaši podporu. 

Přeji Vám všechno dobré. 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel