Informace č.: 66 - 2016 (Dotazník o přeshraniční zdravotní péči + zadávání listin do Sbírky listin)

Vážení přátelé, 

prosíme Vás o vyplnění online dotazníku týkajícího se o přeshraniční zdravotní péče, který naleznete na webové stránce: https://www.surveymonkey.com/r/PreshranicniZdravotniPece.

Tento dotazník vznikl společným úsilím Mezinárodní Federace SBH (IF), Evropského fóra osob se zdravotním postižením (EDF) a Evropského fóra pacientů (EPF) za účelem změřit účinnost směrnice o zdravotní přeshraniční péči pro osoby se zdravotním postižením a osoby s chronickými chorobami v EU. Má za cíl ovlivnit diskusi o zdravotní péči na úrovni EU a zabezpečit komplexnost implementace této směrnice ve všech členských státech. 

Přeshraniční zdravotní péče je péče o pacienty členských státu EU v jiné zemi než v té, v které je pacient/ka pojištěný/á. Pacienti často vyhledávají tuto péči mimo svůj stát, není-li specifická péče dostupná, je-li péče v jiném státě lepší, či na doporučení lékaře. Směrnice o přeshraniční zdravotní péči (2011/24/EU) je zásadní část legislativy EU, která přímo ovlivňuje životy lidí se zdravotním postižením a lidí s chronickými chorobami, kteří by mohli hledat zdravotní péči v jiném členském státě EU. 

Autoři dotazníku se snaží zjistit, kolik osob s postižením a chronickými chorobami má zkušenost se zdravotní přeshraniční péčí, jaká je tato zkušenost a jaká je pravděpodobnost, že by využili tuto možnost i v budoucnosti. Výsledky dotazníku plánuje IF prezentovat v Evropském Parlamentu a také zveřejnit svých webových stránkách www.ifglobal.org

Na vyplnění dotazníku nejsou nutné žádné specifické vědomosti, otázky se týkají zkušenosti se zdravotní péčí v zahraničí. Vyplnění dotazníku by mělo trvat 10-15 minut a je možné ho vyplnit od 20. června do 16. září 2016. 

Vážení přátelé, v informaci č. 63/2016 jsme Vás informovali o způsobu zadávání listin do Sbírky listin spolkového rejstříku, které každý spolek musí provést, pokud má nějakou ekonomickou činnost. 

Povinnost zveřejňovat účetní závěrku a výroční zprávu stanoví některým neziskovým organizacím jejich základní právní předpis. Nicméně od 1. 1. 2016 stanoví povinnost zveřejňovat účetní závěrku a výroční zprávu i zákon o účetnictví, a to pro všechny subjekty zapsané ve veřejném rejstříku. Z nestátních neziskových organizací jde o nadace, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti a ústavy, které tuto povinnost měly již doposud, a dále pak o zejména spolky, odborové organizace, organizace zaměstnavatelů, společenství vlastníků jednotek. Organizace zveřejňují uložením do sbírky listin. 

Zákon o účetnictví uvedenou povinnost stanoví v § 21a odst. 1. tuto povinnost všem účetním jednotkám, které se zapisují do rejstříku (což jsou nepochybně i spolky). Zveřejňuje se účetní závěrka, nebo výkaz o majetku a závazcích (pokud spolek vede jednoduché účetnictví), a také výroční zpráva. Dokonce je stanovena povinnost zveřejnit i zpětně závěrku za rok 2014 a 2015. 

Upozorňujeme Vás na tuto skutečnost, abyste nezapomněli účetní uzávěrku do Sbírky listin Vaší organice vložit. V budoucnosti byste s tím mohli mít problém. 

Přeji Vám všechno dobré. 

Mgr. Václav Krása

předseda NRZP ČR
 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel