Informace č.: 69 - 2016 (Postup při zvýšení PnP o 10 %)

Vážení přátelé, 

v příloze Vám posílám velmi důležitou informaci o tom, jak bude probíhat administrace zvýšení příspěvku na péči, která je platná od 1. srpna 2016. 

Dále v informaci najdete, jak bude postupováno při posuzování nároku na příspěvek na péči u žadatelů dlouhodobě hospitalizovaných ve zdravotnickém zařízení. 

Přeji Vám všechno dobré. 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR