Informace č.: 73 - 2016 (vyhlášení Ceny za publicistické práce a fotografické soutěže)

Vážení přátelé,

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany (VVZPO) vyhlašuje každý rok cenu VVZPO za publicistické práce na téma zdravotní postižení, a to ve třech kategoriích, a to televizní pořady, rozhlasové pořady a v kategorii tištěných prací. Ve všech třech kategoriích mohou být díla uveřejněna také prostřednictvím internetu. Přihlásit lze dílo, které bylo publikované od 1. října 2015 – do 30. září 2016. Návrhy na cenu je možné přihlašovat až do 30. září 2016, a to podle razítka podací pošty nebo doručením do podatelny Úřadu vlády ČR. Na obálce musí být adresa Úřad vlády ČR, sekretariát VVZPO, Nábřeží E. Beneše 4, 118 01 Praha 1. Dílo je nezbytné podat ve třech kopiích. Bližší podmínky pro přihlášení díla na cenu VVZPO najde každý zájemce v přiloženém dokumentu Propozice ceny VVZPO pro rok 2016. 

Vážení přátelé, v letošním roce VVZPO vyhlásilo také novou kategorii, a to fotografickou soutěž na téma Život bez bariér. Do fotografické soutěže mohou být přihlášeny fotografie, které nejlépe zobrazují rovnocenné zapojení lidí se zdravotním postižením do společenských aktivit.

Dílo se přihlašuje do soutěže na sekretariát Vládního výboru pro zdravotně postižené občany, a to na email do 14. října 2016. Fotografie se zasílají ve formátu JPG ve velikosti max. 6 MB. Přihlásit se mohou profesionálové i amatéři z České republiky. Do soutěže budou přijaty od každého autora maximálně 3 snímky.

Bližší informace pro přihlášení naleznete v Propozicích fotografické soutěže.

Informace k soutěžím podává Petra Nováková, tel.: 224 002 316, e-mail: .

Informace jsou také uvedeny na stránkách: http://www.vlada.cz/cz/ppov/vvzpo/aktuality/vyhlaseni-xxiii--rocniku-ceny-vvzpo-za-publicisticke-prace-zamerene-na-tema-zdravotniho-postizeni-a-fotograficke-souteze-zivot-bez-barier-146086/ . V příloze Vám posíláme také Propozice fotografické soutěže Život bez bariér. 

Přeji Vám všechno dobré. 

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel