Informace č.: 78 - 2016 (odpověď B. Sobotky ve věci minim. mzdy)

Vážení přátelé,

asi si vzpomenete, že v červenci jsme oslovili předsedu vlády Bohuslava Sobotku otevřeným dopisem ve věci minimální mzdy příjemců invalidních důchodů. Připomněli jsme předsedovi vlády jeho slib, že minimální mzda příjemců invalidních důchodů bude k datu 1. 1. 2017 vyrovnána na obecnou minimální mzdu. Tento slib je také zahrnut v Národním plánu podpory vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na léta 2015 – 2020.

Musíme ocenit, že předseda vlády poměrně brzy reagoval na náš dopis, což třeba neučinil první místopředseda vlády Andrej Babiš, nebo ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.

Předseda vlády Bohuslav Sobotka věrně popsal jednání a kroky, které se uskutečnily v poslední době, včetně toho, že jsem byl účasten jednání a návrhu na zvýšení podpory zaměstnavatelům zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců se zdravotním postižením, a to právě v souvislosti se zvýšením minimální mzdy.

Bohužel, z dopisu předsedy vlády není zcela zřejmé, jak vláda v této věci rozhodne. Předpokládali jsme, že nám pan Bohuslav Sobotka napíše, že dodrží svůj slib a od 1. 1. 2017 bude minimální mzda pro příjemce invalidních důchodů stejná jako u ostatních zaměstnanců.

Vážení přátelé, vláda bude o minimální mzdě rozhodovat pravděpodobně koncem měsíce srpna nebo začátkem září. Prosíme Vás, abyste se obraceli na jednotlivé členy vlády se žádostí, aby podpořili rovnou minimální daň pro všechny. Aby konečně skončila diskriminace osob se zdravotním postižením.

 

Přeji Vám všechno dobré.

 

Václav Krása

předseda NRZP ČR

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel